Deklaracja Zgłoszeniowa

Program Lojalnościowy dla gospodarstw 2018

„Otwieramy się na wiele więcej”

 • Klauzule zgody

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agrosimex Sp. z o. o. z siedzibą w 05-620 Błędów, Goliany 43, moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach:

 • KLAUZULA INFORMACYJNA W PROGRAMACH LOJALNOŚCIOWYCH

  Agrosimex Sp.z o.o. z siedzibą w 05-620 Błędów, Goliany 43, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:

  • podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu uczestnictwa w Programie lojalnościowym;
  • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • dane mogą być udostępniane przez Agrosimex podmiotom odpowiedzialnym za wysyłkę nagród,
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) zgodnie z treścią RODO,
  • podane dane będą przetwarzane:
   • w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • w celu oferowania Panu/Pani przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pana/Pani potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.agrosimex.pl; pod e-mailem info@agrosimex.com.pl; pod numerem telefonu 48 66 80 471; lub pisemnie na adres siedziby Agrosimex Sp. z o.o. wskazany powyżej,
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Programu lojalnościowego oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Programem, a po zakończeniu jego trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody lub do czasu gdy ustalimy, że się zdezaktualizowały,
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.