Exit 10 WP - opakowanie

Exit 10 WP

 • substancja aktywna:cypermetryna
 • producent:Agriphar

Środek owadobójczy o szerokim zastosowaniu, przeznaczony do zwalczania biegających i latających owadów w budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolniczych, budynkach mieszkalnych, budynkach publicznych, zakładach przetwórstwa żywności oraz na terenach przyległych (fundamenty, tarasy, podjazdy, chodniki). Szczególnie przydatny do zwalczania metodą zamgławiania, plag owadów latających jak komary, meszki i inne owady sezonowe.

Zastosowanie

Do zwalczania latających owadów (takich jak muchy, komary, ćmy itd.), owadów biegających (rybiki, pluskwy, chrząszcze, mrówki, karaluchy itd.), pchły, gniazda os.
Zakres stosowania, dawki:

Do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych (w tym w kuchniach), szpitalach (w obszarach, niezwiązanych z działalnością kliniczną), fabrykach, magazynach, hotelach, restauracjach, budynkach administracyjnych i publicznych, w pustych ładowniach statków, w wiatach, budynkach gospodarczych, w budynkach gospodarstwa rolnego (takich jak stodoły, stajnie, mleczarnie i dojarniach).

Zastosowanie na zewnątrz budynków i na terenach przyległych oraz ścieżkach, przy pojemnikach na odpady i na gniazda os.

 • Nie opryskiwać naczyń kuchennych oraz powierzchni mających kontakt z żywnością
 • Nie wolno stosować na ludzkie ubrania i pościel
 • Nie wolno stosować w obecności ludzi
 • Nie stosować bezpośrednio na zwierzęta domowe
 • Nie stosować bezpośrednio na trzodę i drób
 • Stosować w pomieszczeniach pustych, po wyprowadzeniu zwierząt
 • Chronić przed opryskaniem i skażeniem urządzenia do mleka i pojemnikach na mleko
 • Czas wprowadzenia ludzi lub zwierząt do pustych pomieszczeń po zabiegu: po 50 minutach.

Do zwalczania plag owadów:

Przygotować roztwór: 1 część produktu ze 100 częściami wody i spryskać 100-150 metrów kwadratowych powierzchni pięcioma litrami rozcieńczonego produktu.

Zawartość substancji aktywnej:

Cypermetryna (środek owadobójczy z grupy pyretroidów)

Przechowywanie:

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Uwaga!

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów

 1. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych
 2. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony