Celtic Świeca 20 FU

  • substancja aktywna: Pirymifos metylowy-225g/kg
  • zastosowanie:- Dezynsekcja
  • podobne produkty:
    – Actellic 20 FU

Działanie

Insektycyd o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, w formie generatora dymu, przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych, silosów zbożowych i paszowych, w których występują szkodniki ziarna, nasion i ich przetworów.

Sposób stosowania

Obiekt przeznaczony do dezynsekcji dokładnie wysprzątać, oczyścić i uszczelnić.

Przed zabiegiem ewakuować ludzi i zwierzęta gospodarskie z obiektu, zamknąć wszystkie wywietrzniki, okna i drzwi (za wyjątkiem drzwi ewakuacyjnych). Uszczelnić wszelkie nieszczelności. W przypadku stosowania więcej niż jednej świecy, świece rozmieścić równomiernie na podłodze pomieszczenia. Świecą wstrząsnąć w celu rozluźnienia zawartości, a następnie zdjąć pokrywkę i zapalić odsłonięty zapalnik zapałką lub zapalniczką (nie wyjmować zapalnika). W razie przypadkowego zapalenia się płomień zdmuchnąć.

Zapalnik tli się około 20 sekund zanim nastąpi wydzielanie się środka. Szybko zapalić wszystkie świece, pracując w kierunku wyjścia. W przypadku zapalania kilku świec lub sytuacji, gdy nie jest możliwe szybkie opuszczenie odymianego pomieszczenia natychmiast po wykonaniu zapalania, używać odpowiednich kombinezonów ochronnych oraz sprzętu do oddychania (półmaska z filtrem od EN 140 z filtrem cząstek stałych lub EN 143 P3 lub analogiczne).

Obiekt zamknąć na 24 godziny, upewniając się, że drzwi zostały zamknięte na klucz oraz  umieścić informację o wykonywanym zabiegu.Przed ponownym przystąpieniem do pracy wietrzyć obiekt co najmniej 1 godzinę.W razie konieczności wcześniejszego wejścia niż 4 godziny po wykonaniu zabiegu, nałożyć maskę przeciwgazową.

Zastosowanie: Dezynsekcja pustych pomieszczeń magazynowych, silosów zbożowych i paszowych
agrofag: wołek zbożowy, trojszyk ulec, spichrzel surynamski, kapturnik zbożowiec, omacnica spichrzanka, rozkruszek mączny.
dawka: 1 świeca na 400-500  m3 pomieszczenia.
ilość zabiegów: 2 zabiegi w sezonie.Odstęp między zabiegami co najmniej 6 tygodni.

Materiały do pobrania