produkt

Klerat KB

  • substancja aktywna: brodifakum
  • preparat na szczury i myszy

KLERAT KB

Klerat KB jest antykoagulantem. Zabija szczury i myszy po jednorazowym jego pobraniu. Jest skuteczny przeciwko osobnikom odpornym na warfarynę i inne antykoagulanty. Gryzonie giną po kilku dniach, toteż nie występuje u nich nieufność do podawanej trutki.

Sposób stosowania

Trutkę umieszcza się w skrzynkach lub innych odpowiednich pojemnikach wewnątrz budynków lub w ich pobliżu, w miejscach występowania gryzoni.
Punkty wyłożenia trutki sprawdzać w odstępach tygodniowych i uzupełniać aż do momentu ustania pobierania. Zanieczyszczoną przynętę należy zastąpić nową.

Środki ostrożności

Klerat KB jest środkiem szkodliwym dla ludzi i zwierząt.
Stosować na wewnątrz zabudowań lub w ich pobliżu.
Nie dotykać preparatu gołymi rękami; unikać kontaktu z ustami.
Trutkę wykładać w miejscach zabezpieczonych przed dostępem dzieci, zwierząt i ptactwa domowego.
Wyszukiwać i palić lub zakopywać szczątki zatrutych gryzoni.
Po zakończeniu akcji zwalczania usunąć resztki trutki i pojemniki, do których była wykładana oraz puste opakowania i natychmiast spalić lub zakopać w ziemi z dala od studzien i innych zbiorników wodnych.
Umyć ręce i odsłonięte części skóry przed jedzeniem i po pracy.
Preparat przechowywać w oryginalnych opakowaniach z dala od żywności, naczyń domowych i pasz, pod zamknięciem.

Zarejestrowane uprawy i dawki

zwalczany szkodnik szczury i myszy
dawka: szczury: 20-50 g co 5 – 10 m

myszy: 5-15 g co 2-5 m