• generation-zatruta-pszenicasubstancja aktywna:
    Difetialon (0.0025%),
    zawiera Bitrex
  • podobne produkty:– Generation Bloczki

Generation Zatruta Pszenica

Produkt przeznaczony jest do stosowania przeciwko szczurom (szczur śniady i wędrowny) oraz myszom (mysz domowa) wewnątrz i wokół budynków prywatnych, publicznych i rolniczych (z wyłączeniem miejsc przechowywania produktów roślinnych). Produkt działa w ciągu 3 do 5 dni po pobraniu. Pojedyncza, niska dawka jest wystarczająca do uśmiercenia gryzoni. Opóźnienie od pobrania do śmierci wynika z mechanizmu działania i zapobiegania powstaniu nieufności innych gryzoni, dzięki czemu kontynuują konsumowanie produktu. W zwalczaniu gryzoni należy wyeliminować – o ile jest to możliwe – alternatywne źródła pożywienia przed zastosowaniem produktu.

Postać produktu

Gotowa do użycia przynęta w postaci zatrutego ziarna do stosowania profesjonalnego w zwalczaniu i monitoringu szczurów i myszy wewnątrz i wokół budynków.

Postępowanie

• Znaleźć oznaki aktywności gryzoni, takie jak odchody, gniazda, ślady, ścieżki, wygryzienia. Umieścić produkt jak najbliżej tych miejsc.
• Przed zastosowaniem produktu należy ocenić poziom infestacji, przeczytać etykietę (liczebność organizmów szkodliwych) i stosować się do instrukcji stosowania zamieszczonej na etykiecie.
• Przy wyborze produktu należy wziąć pod uwagę dane dotyczące oporności gryzoni. W miejscach, gdzie została zaobserwowana oporność na difetialon, substancja ta nie powinna być stosowana.

Zalecana częstość kontroli

Sprawdzać i uzupełniać punkty wyłożenia przynęty 3 dni po pierwszym zastosowaniu, a następnie jeden raz w tygodniu w przypadku wysokiej infestacji. Sprawdzać i uzupełniać punkty wyłożenia przynęty 7 dni po pierwszym zastosowaniu, a następnie co 15 dni w przypadku niskiej infestacji. Zwalczanie może zająć 2 do 5 tygodni, w zależności od poziomu infestacji gryzoni. Po zakończeniu zwalczania usunąć całą pozostałą przynętę. W celu zminimalizowania ryzyka spożycia i zatrucia przez dzieci oraz zwierzęta niebędące przedmiotem zwalczania, należy w trakcie czynności kontrolnych miejsc wykładania przynęty oraz po zakończeniu zabiegu zebrać i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do unieszkodliwiania odpadów (spalarnie): padłe gryzonie, niezjedzoną przynętę oraz części przynęty znalezione poza karmnikiem deratyzacyjnym.

Zalecana strategia rozmieszczania przynęty

Myszy:
•Wyłożyć do 50 g/punkt (karmnik deratyzacyjny).
Niska infestacja: umieścić punkty wyłożenia co 2 do 3 metrów.
Wysoka infestacja: umieścić punkty wyłożenia co 1 do 1.5 metra.

W czasie każdej kontroli ponownie wykładać przynętę do czasu ustania jej pobierania przez gryzonie. Jeśli przynęta została zjedzona częściowo uzupełniać trutkę maksymalnie do 50g.

Szczury:

• Wyłożyć do 200 g/punkt (karmnik deratyzacyjny).
Niska infestacja: umieścić punkty wyłożenia co 8 do 10 metrów.
Wysokai nfestacja: umieścić punkty wyłożenia co 4 do 5 metrów.

W czasie każdej kontroli ponownie wykładać przynętę do czasu ustania jej pobierania przez gryzonie. Jeśli przynęta została zjedzona częściowo uzupełniać trutkę maksymalnie do 200g.

Produktu w żadnym wypadku nie należy wykładać w sposób przypadkowy.