• generation-bloczkisubstancja aktywna:Difetialon (0,0025%)
    Bitrex
  • podobne produkty:– Generation Zatruta Pszenica

Generation Bloczki

Produkt przeznaczony jest do stosowania przeciwko szczurom (śniadym i wędrownym) oraz myszom domowym, wewnątrz i wokół budynków prywatnych, publicznych i rolniczych (z wyłączeniem miejsc przechowywania produktów roślinnych). Do stosowania przeciwko szczurom w kanałach ściekowych. Produkt działa w ciągu 3 do 5 dni po pobraniu przez gryzonia. Pojedyncza, niska dawka jest wystarczająca do uśmiercenia gryzoni. Opóźnienie od pobrania do śmierci wynika z mechanizmu działania antykoagulantu i zapobiegania powstaniu nieufności innych gryzoni, dzięki czemu kontynuują konsumowanie produktu. Nie należy długoterminowo stosować na danym terenie środków gryzoniobójczych opartych na antykoagulantach.

Postać produktu

Gotowa do użycia przynęta w postaci bloczków do stosowania profesjonalnego w zwalczaniu i monitoringu szczurów i myszy wewnątrz i wokół budynków oraz w kanałach ściekowych.

Postępowanie

• Wyeliminować, o ile jest to możliwe, alternatywne źródła pożywienia przed zastosowaniem produktu.
• Znaleźć oznaki aktywności gryzoni, takie jak odchody, gniazda, ślady, ścieżki przebiegu, wygryzienia. Umieścić produkt jak najbliżej tych miejsc.
• Zaleca się stosowanie zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem karmników deratyzacyjnych, które powinny być przytwierdzone do podłoża.
• Starannie przeczytać i stosować się do instrukcji stosowania zamieszczonej na etykiecie.
• Przed zastosowaniem produktu ocenić poziom infestacji (liczebność szkodników).
• Przy wyborze produktu należy wziąć pod uwagę dane dotyczące oporności gryzoni. W miejscach, gdzie została zaobserwowana oporność na difetialon, substancja ta nie powinna być stosowana.

Stosowanie – myszy

Miejsce zwalczania –wewnątrz i wokół budynków
Wysoka infestacja: rozstawić do 50g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 1 – 1,5 m.
Niska infestacja: rozstawić do 50g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 2 – 3 m.

ZALECANA CZĘSTOŚĆ KONTROLI: Wewnątrz i wokół budynków: Wysoki poziom infestacji: Sprawdzać 3 dni po pierwszym zastosowaniu, a następnie co 1- 2 tygodnie. Niski poziom infestacji: Sprawdzać po 1 tygodniu po pierwszym zastosowaniu, a następnie co 1-2 tygodnie.

UZUPEŁNIANIE PRZYNĘTY: Przynętę należy uzupełniać przy każdej kontroli, nawet jeśli jest tylko częściowo zużyta, do maksymalnej dawki50g, do momentu aż aktywność gryzoniu stanie.

Stosowanie – szczury

Miejsce zwalczania – wewnątrz i wokół budynków
Wysoka infestacja: rozstawić do 200g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 4 – 5 m.
Niska infestacja: rozstawić do 200g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 8 – 10 m.
W kanałach ściekowych – rozstawić do 200 g przynęty przytwierdzonej za pomocą drutu do drabiny w każdym szybie kanału ściekowego.

ZALECANA CZĘSTOŚĆ KONTROLI Wewnątrz i wokół budynków: Wysoki poziom infestacji: Sprawdzać 3 dni po pierwszym zastosowaniu a następnie co tydzień lub co 2 tygodnie. Niski poziom infestacji: Sprawdzać po tygodniu po pierwszym zastosowaniu, a następnie co tydzień lub co 2 tygodnie. Kanały ściekowe: Wysoki poziom infestacji: Sprawdzać 3 dni po pierwszym zastosowaniu, a następnie co miesiąc. Niski poziom infestacji: Sprawdzać po tygodniu po pierwszym zastosowaniu, a następnie co miesiąc.

UZUPEŁNIANIE PRZYNĘTY Przynętę należy uzupełniać przy każdej kontroli, nawet jeśli jest tylko częściowo zużyta, do maksymalnej dawki 200g, do momentu aż aktywność gryzoni ustanie.