• gardentop-pasta-opakowaniesubstancja aktywna:Bromadiolon (0,05 g/kg)

Gardentop Pasta

Produkt jest gotową do użycia przynętą w postaci pasty, do zwalczania szczurów (szczur wędrowny) i myszy (Mysz domowa), zawierającą bromadiolon, antykoagulant drugiej generacji. Środek jest skuteczny w zwalczaniu szczurów i myszy już po pobraniu przez nie pojedynczej dawki. Gryzonie giną po kilku dniach (3-5) od pobrania preparatu. Preparat zawiera kompozycję składników pokarmowych, które zachęcają gryzonie do jej pobrania oraz substancję o gorzkim smaku (Benzoesan denatonium), zabezpieczającą przed przypadkowym spożyciem przez człowieka. Produkt jest odpowiedni do zwalczania myszy i szczurów w domach mieszkalnych i innych budynkach, takich jak szpitale, hodowla zwierząt, magazyny, obiekty przemysłu spożywczego itp. i wokół nich.

O produkcie

SPOSÓB STOSOWANIA: Dla właściwej kontroli inwazji gryzoni należy stosować się do poniższej instrukcji opisującej fazy zwalczania, stosowania i utylizacji:

1.Sprawdzanie miejsca zabiegu: Przed wyłożeniem przynęty przeczytać etykietę, sprawdzić miejsca zabiegu aby ustalić rodzaj (gatunek gryzoni), poziom infestacji i rozległość występowania gryzoni. Przy wyborze rodzaju środka gryzoniobojczego należy wziąć pod uwagę dane dotyczące oporności gryzoni. Jeżeli na danym terenie stwierdzono lub podejrzewa się zjawisko oporności na bromadiolon to należy zastosować produkt zawierający inną substancję z grupy rodentycydow. Sprawdzić możliwe drogi dostępu gryzoni do obiektu, nory i miejsca schronienia oraz wyeliminować wszystkie źródła pożywienia i wody, określić najbardziej odpowiednie miejsca wyłożenia przynęty, np. przy świeżych odchodach, wewnątrz lub w pobliżu nor, ścieżek i miejsc pobierania pożywienia. Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, paszą dla zwierząt, przyborami mającymi kontakt z żywnością czy miejscami jej przetwarzania. Produkt nie może być stosowany do ochrony roślin i produktów roślinnych.

2.Przeprowadzenie zwalczania: Używając rękawic, umieścić przynętę w pobliżu śladów aktywności gryzoni, np. przy świeżych odchodach, wewnątrz lub w pobliżu nor, ścieżek i miejsc pobierania pożywienia, używając dostępnych w sprzedaży, zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem i zabezpieczających przynętę przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zjedzeniem przez organizmy niebędące przedmiotem zwalczania karmników deratyzacyjnych. Karmniki te powinny być przytwierdzone do podłoża. W przypadku gdy karmnik deratyzacyjny nie może być zastosowany, przynętę należy umieścić tak aby organizmy niebędące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć. Zabezpieczyć przynętę w taki sposób, aby nie mogła być ona wynoszona. Stosować w miejscach niedostępnych dla dzieci oraz zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania, takich jak zwierzęta domowe i ptaki. Z uwagi na nieufną naturę gryzoni, przynęta wyłożona w niedostępnym miejscu będzie łatwiej przez niepobierana.

DAWKOWANIE:

W przypadku produktu stosowanego w saszetkach, przynęty nie należy z nich wyjmować. W przypadku stosowania produktu umieszczonego w pojemnikach w sadach, przed umieszczeniem w karmniku deratyzacyjnym, należy zdjąć górną folię zabezpieczającą.

MYSZY
Rozłożyć przynętę w porcjach po 50 g na karmnik deratyzacyjny lub zabezpieczony punkt z przynętą (5 saszetek), w odstępach co 5 metrów przyniskiej infestacji, a w obszarach wysokiej infestacji gryzoni co 2 metry.

SZCZURY
Rozłożyć przynętę w porcjach po 100 g na karmnik deratyzacyjny lub zabezpieczony punkt z przynętą (10 saszetek), w odstępach co 10 metrów przy niskiej infestacji, a w obszarach wysokiej infestacji gryzoni co 5 metrów. Produktu w żadnym wypadku nie należy wykładać w sposób przypadkowy. Karmniki należy wyraźnie oznakować, tak aby było oczywiste, że zawierają one środki gryzoniobójcze i nie wolno przy nich manipulować.