Focus kostka

Focus kostka

  • substancja aktywna: difetialon
  • rodentycyd zwalczający szczury i myszy

Focus kostka

Jest to nowoczesny preparat należący do II generacji rodentycydów którego substancją biobójczą jest difetialon.

O produkcie

kostka wizKostka ma kształt sześcianu, z frezowanymi bokami oraz wydrążonym kanałem do zawieszenia na drucie w karmiku deratyzacyjnym. Ta forma jest bardziej trwała w stosunku do granulatu i ziarna. W przeprowadzonych testach wykazano wysoka oporność na wilgoć dlatego też może być stosowana w kontakcie z wilgocią (np. studzienki kanalizacyjne). Difetialon nie działa natychmiastowo dzięki czemu eliminowany jest efekt nieufności u szczurów a wyłożona przynęta jest chętnie pobierana. Zaletą kostki jest możliwość prowadzenia bieżącej kontroli pobierania przynęty, częstotliwości i jej ilości. Należy przy tym pamiętać że żaden z rodentycydów nie może być wyłożony luzem. Wszystkie postacie muszą być podane w karmiku deratyzacyjnym lub bezpośrednio do kanału wydrążonego przez gryzonie.

Sposób wyłożenia przynęty

Wyłożenie przynęty powinno być najbliżej śladów bytowania gryzoni (wzdłuż ścian, w pobliżu odchodów, gniazd, śladów, ścieżek, wygryzionych miejsc). Przynęta musi być bezpiecznie umieszczana, aby nie dopuścić do spożycia przez zwierzęta domowe i inne zwierzęta nie będące przedmiotem zwalczania lub człowieka, a szczególnie dzieci. Należy zabezpieczyć przynętę (np. przez przykrycie płytką), aby nie mogła zostać przemieszczana. Zalecane jest stosowanie w karmnikach deratyzacyjnych.

Kontrola karmników

Wewnątrz i wokół budynków (myszy)

Wysoki poziom infestacji: sprawdzać 3 dni po pierwszym zastosowaniu, a następnie co 1-2 tygodnie.

Niski poziom infestacji: sprawdzać po 1 tygodniu po pierwszym zastosowaniu, a następnie co 1-2 tygodnie.

Przynętę należy uzupełniać po każdej kontroli, nawet jeśli jest tylko częściowo zużyta, do maksymalnej dawki 50g, do momentu aż aktywność gryzoni ustanie.

Wewnątrz i wokół budynków (szczury)

Wysoki poziom infestacji: sprawdzać 3 dni po pierwszym zastosowaniu, a następnie co 1-2 tygodnie.

Niski poziom infestacji: sprawdzać po 1 tygodniu po pierwszym zastosowaniu, a następnie co 1-2 tygodnie.

Kanały ściekowe (szczury)

Wysoki poziom infestacji: sprawdzać 3 dni po pierwszym zastosowaniu, a następnie co miesiąc.

Niski poziom infestacji: sprawdzać po tygodniu po pierwszym zastosowaniu, a następnie co miesiąc.

Przynętę należy uzupełniać po każdej kontroli, nawet jeśli jest tylko częściowo zużyta, do maksymalnej dawki 2000g, do momentu aż aktywność gryzoni ustanie.

Materiały do pobrania

etykieta produktuetykieta produktu

Zarejestrowane uprawy i dawki

uprawa: budynki i otoczenie
agrofag: szczur (wędrowny, śniady)
dawka: 200g
sposób aplikacji wewnątrz i wokół budynków: – wysoka infestacja: rozstawić do 200 g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 4-5m

– niska infestacja: rozstawić do 200g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 8-10m

sposób aplikacji w kanałach ściekowych: rozstawić do 200g przynęty przytwierdzonej za pomocą drutu do drabiny w każdym szybie kanału ściekowego

 

uprawa: budynki i otoczenie
agrofag: mysz
dawka: 50 g
sposób aplikacji: – wysoka infestacja: rozstawić do 50g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 1-1,5 m

– niska infestacja: rozstawić do 50g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 8-10 m