NEO-STOP 500 HN - opakowanie

Neo-stop 500HN

  • substancja aktywna:chloroprofam
  • zastosowania w uprawach:- ziemniak
  • podobne produkty:-Stop Kiełek 01 DP

PREPARAT ZAPOBIEGAJĄCY KIEŁKOWANIU ZIEMNIAKÓW

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Neo-Stop 500 HN jest środkiem ochrony roślin z grupy regulatorów wzrostu w formie płynu do stosowania techniką aerozolowania na gorąco przy użyciu wytwornic aerozolu, przeznaczonym do stosowania w przechowalniach ziemniaka oraz w kopcach z wymuszoną wentylacją w celu zapobiegania kiełkowaniu bulw ziemniaka.

Zakres stosowania, terminy i dawki

Ziemniaki przeznaczone do przetwarzania przemysłowego – zapobieganie kiełkowaniu bulw w czasie przechowywania.

  • Maksymalna dawka: 24 ml/t bulw +16 ml/t (aplikowane 3razy)
  • Zalecana dawka: 24 ml/t bulw +16 ml/t (aplikowane 3 razy)

Pierwsze zamgławianie należy wykonać 3-4 tygodnie po zbiorach w dawce 24 ml środka na tonę ziemniaków. Przy pierwszym podaniu NEO-STOP 500 HN ziemniaki powinny mieć temp: +8°C (+/‑1 °C) .Kolejne dawki preparatu podawać co 2 miesiące w ilości 16 ml na tonę ziemniaka.

Należy pamiętać że maksymalna dawka w całym sezonie przechowalniczym nie może przekroczyć 72 ml na tonę ziemniaków.

Zawartość substancji czynnej

NEO-STOP 500 HNchloroprofam 3-chlorofenylokarbaminian izopropylu (związek z grupy karbaminianów) 500 g/l (47,77%)

substancja-neostop

Zezwolenie MRiRW nr R -6/2013 z dnia 10.01.2013 r.

Posiadacz zezwolenia: Agriphar S.A., Rue de Renory 26/1,B-4102Ougree,KrólestwoBelgii;Tel:+324385 9711,fax:+3243859749 Podmiotwprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Agrosimex Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów, tel.: 048 665 04 61, 048 668 04 71, fax: 048 6680486

Metoda podania NEO-STOP 500 HN

armataStosować technikę aerozolowania na gorąco, używając wytwornic aerozolu (ULV).

Przed rozpoczęciem zamgławiania należy szczelnie zamknąć budynek przechowalniczy, w przypadku kopca technicznego uszczelnić płachtami brezentowymi lub folią. Zamknąć zewnętrzne wloty wentylacyjne. Włączyć wentylatory tak, aby wewnętrzny przepływ powietrza był równomierny i delikatny. (Przed zabiegiem zaleca się wykonanie testu przepływu powietrza. Zalecana jest taka intensywność cyrkulacji powietrza, która nie powoduje gaśnięcia zapalonej zapałki umieszczonej ponad górną warstwą ziemniaków). Utrzymywać pracę wentylatorów do czasu zaniknięcia mgły w przechowalni. W celu równomiernego rozprowadzenia środka w przechowalni korzystne jest odwrócenie przepływu powietrza w czasie podawania ostatnich 10% dawki środka.

Nie otwierać przechowalni lub kopca przez następne 24 godziny, po czym normalnie wietrzyć.

Materiały do pobrania

etykieta produktuetykieta produktu