Armicarb SP

Microthiol 80 WG

  • substancja aktywna:siarka
  • zastosowania w uprawach:– rośliny o dużym zapotrzebowaniu na siarkę
    -sady
  • podobne produkty:-Thiovit Jet

O produkcie

Nawóz Microthiol jest nawozem granulowanym zawierającym co najmniej 80% do  siarki. Jest przeznaczony do nawożenia dolistnego roślin rolniczych, sadowniczych i warzywniczych, charakteryzujących się dużym zapotrzebowaniem na siarkę. poprawia jakość i wysokość plonów, zwiększa odporność roślin na wylęganie. Szczególnie polecany przy wysokim poziomie nawożenia azotowego. Znany jest też ze swoich właściwości fitosanitarnych (min. grzybobójczych).

Polecane artykuły

Zarejestrowane uprawy i dawki

Dawki nawozu najlepiej ustalać w oparciu o analizy chemiczne gleby i wymagania pokarmowe uprawianej rośliny. Nawóz należy stosować wiosna, nalistnie, szczególnie we wczesnych stadiach rozwojowych roślin, opryski wykonywać wieczorem lub rano.  Nawóz należy stosować równomiernie na całej powierzchni pola, w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nie przeznaczonych. Celem uniknięcia uszkodzenia upraw nie stosować w czasie wysokich temperatur  (możliwe oparzenia liści lub uszkodzenia owoców) oraz 14 dni przed i po zastosowaniu preparatów olejowych.  Nie należy nawozić roślin fizycznie lub mechanicznie uszkodzonych.  Nie zaleca się opryskiwania roślin podczas kwitnienia. Nie wykonywać oprysków na rośliny mokre,przed spodziewanym deszczem oraz gdy prędkości wiatru przekracza 5 m/s. Nawóź można stosować ze środkami ochrony roślin.