rosahumus

Rosahumus

 • skład chemiczny:kwasy humusowe 85%
  tlenek potasu 12%
  żelazo 0,6%
 • zastosowania w uprawach:– sadownicze
  -rolnicze
  -warzywnicze
  -inne
 • podobne produkty:

O produkcie

Nawóz organiczno- mineralny zawierający kwasy humusowe, potas i żelazo, przeznaczony do poprawy żyzności gleby.
Zawartość próchnicy w glebie jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o żyzności gleb oraz wpływających na wzrost roślin, wysokość plony i jego jakość. do czynników regulujących zapas próchnicy w glebie należy racjonalny system uprawy roli i roślin odpowiednie zmianowanie, nawożenie organiczne (obornik, komposty, nawozy zielone) oraz stosowanie preparatów humusowych takich jak Rosahumus.
Większość gleb Polski jest ubogich w próchnicę. w zależności od regionu gleby ubogie w próchnicę i słabo próchniczne takie jak o zawartość <2% próchnicę stanowią 40-72% gruntów rolnych. w ostatnich 10latac zawartość próchnicy w glebach Polskich spadło o około 40% i jest najniższa spośród krajów Unii Europejskiej. Aby zapobiec temu groźnemu zjawisku i degradacji gleb w Polsce oraz stratom azotu, potasu i magnezu oraz poprawić wzrost i plonowanie roślin uprawnych polecamy zastosować Rosahumus.

Rosahumus posiada  świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym NE/133/2010 wydane przez IUNG PIB w Puławach. Rosahumus uzyskał także certyfikaty ekologiczne wydane między innymi przez FIBL- Forschungsinstitut fur Biologischen Landbau (Niemcy) oraz OMRI- organic Materials Review Institute (USA).

Materiały do pobrania

Ulotka do pobrania

Ulotka do pobrania

 

 

 

 

 

Zawartość materii organicznej w glebach użytków rolnych.

Województwo

Średnia zawartość materii organicznej (%)

Udział próbek o zawartości materii organicznej (%)
<1,0
niskiej
1,0-2,0
średniej
2,0-3,0
wysokiej
>3,5
b. wysokiej
Dolnośląskie 3,04 2,8 24,2 44,3 28,6
Kujawsko-pomorskie 1,85 10,3 62,1 21,5 6,1
Lubelskie 2,02 5,4 60,5 27,2 6,9
Lubuskie 2,11 4,5 56,0 30,7 8,8
Łódzkie 2,12 3,5 57,8 30,7 8,0
Małopolskie 2,25 10 41,6 35,7 12,7
Mazowieckie 1,94 10,7 56,8 25,6 6,9
Opolskie 2,33 1,1 43,7 44,5 10,7
Podkarpackie 2,39 6,7 34,5 46,6 12,3
Podlaskie 2,06 2,7 63 25 9,2
Pomorskie 2,65 3,0 32,8 46,1 18,1
Śląskie 2,59 3,4 35,2 44,4 16,9
Świętokrzyskie 1,83 16,9 49,2 28,2 5,7
Warmińsko-mazurskie 2,22 2,7 53,5 34,4 9,4
Wielkopolskie 1,99 7,4 56,9 28,8 6,9
Zachodniopomorskie 3,5 44,1 42,7 9,7
Polska 2,2 6,2 49,8 33,4 10,6

Rola próchnicy w glebie:

 • poprawia zasobność gleb,
 • jej związki mogą magazynować 4do 12 razy więcej składników pokarmowy niż część mineralna gleby,
 • próchnica zwiększa też zdolności buforowe gleb, regulując i stabilizując ich odczyn,
 • związki próchnicze mają wysoką pojemność wodną, mogą zatrzymać nawet 5 krotnie więcej wody niż same ważą i to w formie dostępnej dla roślin,
 • głównym składnikiem próchnicy są kwasy humusowe.

Kwasy humusowe są wspaniałym naturalnym, organicznym źródłem dostarczenia roślinom i glebie skoncentrowanej dawki składników pokarmowych, witamin i mikroelementów. Kwasy humusowe w Rosahumusie są pozyskiwane z Leonardytów. Aktywność kwasów humusowych z Leonardytów jest 5 krotnie wyższa od kwasów humusowych pochodzących z innych źródeł (obornik, kompost).  Zawartość kwasów humusowych w 1 kg  Rosahumusu odpowiada ilość kwasów humusowych w około 30 tonach obornika. Rosahumus zwiększa żyzność gleby i wzrost roślin. Bardzo ważną zaletą Rosahumusu jest pełna dostępność substancji organicznej ponieważ jest ona całkowicie rozłożona. Natomiast substancja organiczna w kompoście czy oborniku jest szybki mineralizowana bez tworzenia żyznego humusu. Rosahumus poprawia żyzność gleb na okres do 5 lat.

Korzyści wynikające ze stosowania kwasów humusowych:

 • podnoszą żyzność gleb dzięki wysokiej pojemność wymiany kationowej, zawartości tlenu i ponadprzeciętnej pojemności wodnej,
 • zdolność wiązania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków i wodorotlenków i polne ich uwalnianie w miarę zapotrzebowania roślin.

W związku z powyższymi cechami kwasów humusowych możemy mówić o 3 typach działania:

 • fizycznym,
 • chemicznym,
 • biologicznym.

Pożyteczne działanie fizyczne kwasów humusowych:

 • modyfikują strukturę gleby,
 • poprawiają strukturę, zapobiegają utracie wody i składników pokarmowych w lekkich glebach piaszczystych,
 • zapobiegają pękaniu gleby, powierzchniowemu odpływowi wody i erozji gleby poprzez zwiększenie zdolność koloidów do wiązania wody,
 • rozluźniają gleby zwięzłe i poprawiają ich przewietrzanie,
 • zwiększają pojemność wodną gleby, a przez to zmniejszają zagrożenie suszą,
 • ciemniejszy kolor gleby zwiększa absorbcję energii słonecznej.

Pożyteczne działanie chemiczne kwasów humusowych:

 • zmieniają właściwości chemiczne gleby,
 • neutralizują pH gleby,
 • poprawiają dostępność składników pokarmowych i wody dla roślin,
 • działają jako naturalny czynnik chelatujący jony metali w środowisku zasadowym i ułatwiają ich pobieranie przez system korzeniowy,
 • wzbogacają glebę w substancję organiczne i mineralne,
 • posiadają ekstremalnie wysoką pojemność wymiany kationowej,
 • zwiększają konwersje składników pokarmowych (NPK i mikroelementów) do form dostępnych dla roślin,
 • zwiększają pobieranie azotu przez rośliny,
 • zmniejszają reakcję fosforu z wapniem, żelazem, magnezem i glinem przez co zwiększają ich dostępność dla roślin,
 • uwalniają CO2 z CaCO3 umożliwiając użycie w fotosyntezie,
 • pomagają eliminować chlorozy spowodowane brakiem żelaza,
 • zmniejszają dostępność substancji toksycznych z gleby.

Pożyteczne działanie biologiczne:

 • stymulują enzymy roślin i zwiększają ich produkcję,
 • działają jako organiczne katalizatory wielu procesów biologicznych,
 • Stymulują wzrost i namnażanie pożytecznych mikroorganizmów glebowych ( Azotobacter, Nitrsomonas),
 • zwiększają naturalną odporność roślin na choroby i szkodniki,
 • stymulują wzrost korzeni, szczególnie pionowych, przez co zwiększają pobieranie składników pokarmowych,
 • zwiększają oddychanie korzeniowe,
 • sprzyjają tworzeniu chlorofilu, cukrów i aminokwasów w roślinach i wspomagają fotosyntezę,
 • zwiększają zawartość witamin i minerałów w roślinach,
 • pogrubiają ściany komórkowe w owocach i przedłużają okres przechowywania i przydatności do sprzedaży,
 • zwiększają zdolność kiełkowanie nasion i ich żywotność,
 • stymulują wzrost roślin (wyższa produkcja biomasy) poprzez przyspieszenie podziałów komórek, zwiększenie stopnia rozwoju systemu korzeniowego i zwiększenie suchej masy plonu,
 • poprawiają jakość plonu, wygląd i wartość odżywczą.

Korzyści ekologiczne kwasów humusowych:

 • gleby z wysoką zawartością kwasów humusowych są gwarancją słabego wypłukiwania azotu i optymalnego działania odżywczego. Dobrze rozwinięty system korzeniowy, który powstaje dzięki wysokiej zawrtości kwasów humusowych, chroni rośliny przed azotanami i pestycydami zmieszanymi z wodami gruntowymi. Ponadto niska zawartość azotanów jest wskaźnikiem i warunkiem uznania jako ‚rolnictwo ekologiczne’.
 • kwasy humusowe zmniejszają problem zasolenia gleb- są zdolne do obniżania stężenia soli (mineralnych), których zbyt wysokie stężenie działa toksycznie na rośliny. Szczególnie skutecznie redukowane jest zagrożenie zbyt wysokim stężeniem NH4 , co jest szczególnie ważne dla młodych roślin. ogólnie kwasy humusowe redukują poparzenia korzeni wynikające ze zbyt wysokiego stężenia soli mineralnych w glebie.
 • Kwasy humusowe skutecznie działają przeciw erozji gleby. jest to osiągalne poprzez lepsze działanie koloidów glebowych, lepszy rozwój systemu korzeniowego i lepszy wzrost roślin.

Korzyści ekonomiczne kwasów humusowych:

 • chelatują składniki odżywcze dostępne w glebie, zwłaszcza żelazo, do form przyswajalnych przez rośliny,
 • składniki schelatowane optymalizują odżywianie roślin,
 • ułatwiają przyswajanie składników pokarmowych,
 • zwiększają retencję i ułatwiają pobieranie wody przez rośliny,
 • mogą być stosowane we wszystkich uprawach rolniczych, warzywniczych, sadowniczych, ozdobnych i szkółkarstwie.
 • wpływają na wzrost plonów i poprawę opłacalności uprawy.

Najlepsze efekty stosowania kwasów humusowych  uzyskujemy glebach lekkich, ubogich w humus oraz  rekultywowanych. Przy wysokiej mineralizacji substancji organicznej kwasy humusowe zapewniają szybki i trwały wzrost żyzności takich gleb.

Instrukcja stosowania:

 • Warzywa- Nawóz należy stosować przed siewem lub sadzeniem rosady w formie oprysku doglebowego  w dawce 3kg/ha w 300-500l wody. Na glebach piaszczystych, o słabym nawożeniu organicznym lub nawożeniu warzyw o dużych potrzebach pokarmowych nawóz należy stosować w dawce 3-6 kg/ha w 300-500 l wody. PO oprysku nawóz najlepiej wymieszać z glebą. Nawożenie dolistne 1-3 opryski w okresie intensywnego wzrostu roślin w dawce 150-250g/ha w 500l wody.
 • Uprawy polowe- nawóz należy stosować przed siewem nasion, sadzeniem ziemniaków w formie oprysku doglebowego w dawce  3-6 kg/ha w 300-500l wody. Nawóz najlepiej wymieszać z glebą. Nawożenie dolistne 1-2 zabiegi w okresie intensywnego wzrostu w dawce 250-300g/ha.
 • Uprawy sadownicze- przed założeniem plantacji sadu, plantacji krzewów jagodowych nawóz stosować w formie oprysku doglebowego na całą powierzchnie plantacji w dawce 3-6 kg/ha w 300-500 l wody. Po oprysku nawóz najlepiej wymieszać z glebą. wyższą dawkę nawozu stosować na glebach lekkich, ubogich w próchnicę.
  W sadach i na plantacjach krzewów owocowych nawóz stosować w formie oprysku doglebowego późną jesienią lub bardzo wczesną wiosną na wilgotną glebę w rzędu drzew, krzewów jagodowych, w dawce 3-6 kg w 300-500l wody Nawożenie dolistne: 150-250g/ha w 500-1000l wody.
 • Rośliny ozdobne
  • sadzenie drzew i krzewów iglastych- pierwszy raz należy zastosować nawóz przed sadzeniem, następnie należy podlać rośliny za 3-4 tygodnie oraz w październiku nawozem w dawce 10g/l  zużywając 300-600ml roztworu nawozowego na roślinę.
  • rosnące drzewa i krzewy należy podlewać pierwszy raz bardzo wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji, drugi raz w maju, czerwce oraz w październiku nawozem w dawce 10g/l wody zużywając 300-600 ml roztworu nawozowego na roślinę.
  • rośliny balkonowe- pelargonia, surfinia itp. pierwszy raz nawóz należy zastosować bezpośrednio po posadzeniu roślin, następnie należy podlewać rośliny 2-3 razy co 2 tygodnie nawozem w dawce 1g/l wody zużywając 200-500ml roztworu na roślinę.
  • rośliny rabatowe- kanna itp.- pierwszy raz nawóz należy zastosować przed sadzeniem roślin, następnie należy podlewać rośliny 2-3 razy co 2 tygodnie w dawce 1g/l wody zużywając na roślinę  100-300 ml roztworu nawozowego  w zależności od wielkości roślin.

Instrukcja sporządzania cieczy użytkowej:

 • rośliny ozdobne- wlać potrzebną ilość wody do wiadra lub konewki, następnie wsypać odmierzoną ilość nawozu, nie mieszać. Pozostawić do całkowitego rozpuszczenia nawozu. pod koniec rozpuszczania nawóz zamieszać następnie podlać rośliny.
 • pozostałe uprawy- Nawóz rozpuścić w osobnym naczyniu zachowując następującą kolejność:wlać potrzebną ilość wody do wiadra, beczki,
  wsypać odmierzoną ilość nawozu, nie mieszać.  Pozostawić do całkowitego rozpuszczenia nawozu, pod koniec rozpuszczania nawóz zamieszać, następnie rozpuszczony nawóz wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( przy włączonym mieszadle) i uzupełnić wadą do wymaganej ilości.

Wpływ warunków glebowych i zróżnicowania dawek Rosahumusu na plon surowca- ziele otarte majeranku ogrodowego (t/ha). Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2011r.

Obiekty badawcze- dawka Rosahumusu kg/ha Gleba piaszczysta Gleba zwięzła pylasta
I zbiór II zbiór Suma I+II zbiór I zbiór II zbiór Suma I+II zbiór
t/ha W licz. Wzgl. t/ha W liczb. Wzgl.
0 1,01 0,95 1,96 100 1,38 1,28 2,66 100
3 1,12 1,05 2,17 110,9 1,41 1,47 2,88 108,4
6 1,20 1,12 2,32 118,4 1,54 1,54 3,08 115,9
Średnia 1,11 1,04 2,15 109,8 1,44 1,43 2,87 108,1
Średnia z obiektów 3i6 1,16 1,09 2,25 114,7 1,48 1,51 2,99 112,2

wpływ warunków glebowych i zróżnicowanych dawek Rosahumusu na plon suchej masy ziela majeranku ogrodowego (t/ha). Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2011.

Obiekty badawcze- dawka Rosahumusu kg/ha Gleba piaszczysta Gleba zwięzła pylasta
I zbiór II zbiór Suma I+II zbiór I zbiór II zbiór Suma I+II zbiór
t/ha W licz. Wzgl. t/ha W liczb. Wzgl.
0 1,51 1,57 3,08 100 1,97 2,14 4,11 100
3 1,62 1,84 3,46 112,6 2,01 2,42 4,43 107,7
6 1,69 1,99 3,68 119,4 2,23 2,64 4,87 118,4
Średnia 1,61 1,80 3,41 110,7 2,07 2,4 4,47 108,7
Średnia z obiektów 3i6 1,66 1,92 3,57 116,0 2,12 2,53 4,65 113,1

 

Wpływ warunków glebowych i zróżnicowanych dawek Rosahumusu na plon świeżej masy majeranku grodowego 9t/ha). Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2011

Obiekty badawcze- dawka Rosahumusu kg/ha Gleba piaszczysta Gleba zwięzła pylasta
I zbiór II zbiór Suma I+II zbiór I zbiór II zbiór Suma I+II zbiór
t/ha W licz. Wzgl. t/ha W liczb. Wzgl.
0 6,04 6,12 12,2 100 7,13 8,33 15,5 100
3 6,44 7,16 13,6 111,8 7,25 9,30 16,6 107,1
6 6,52 7,78 14,3 117,5 8,20 9,47 17,7 114,3
Średnia 6,33 7,02 13,4 109,8 7,53 9,03 16,6 107,1
Średnia z obiektów 3i6 6,48 7,47 13,9 114,7 7,73 9,39 17,2 110,7

Wpływ warunków glebowych i zróżnicowania dawek Rosahumusu na plon surowca tymianku (t/ha) oraz udział ziela otartego (%).  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2011r.

Obiekty badawcze- dawka Rosahumusu kg/ha Plon ziela otartego Plon ziela otartego w liczbach względnych Udział ziela otartego w ogólny plonie
GZ GL średnia GZ GL średnia GZ GL średnia
0 2,9 2,4 2,7 100 100 100 39,5 47,6 43,6
3 3,2 2,8 3,0 109,9 116,2 113,1 37,8 47,9 42,9
6 3,6 2,9 3,2 121,9 119,4 120,6 41,0 47,9 44,5
Średnia 3,2 2,7 2,9 110,6 111,9 111,2 39,4 47,8 43,7
Średnia z obiektów 3,6 3,4 2,9 3,1 115,9 117,8 116,9 39,4 47,9 43,7

Wpływ warunków glebowych i zróżnicowanych dawek Rosahumusu na wysokość roślin (cm), plon świeżej i powietrznie suchej masy ziela tymianku (t/ha). Universytet Przyrodniczy Lublinie 2011r.

Obiekty badawcze- dawka Rosahumusu kg/ha Wysokość rośliny w cm Plon świeżego ziela t/ha Plon suchego ziela t/ha
GZ GL średnia GZ GL średnia GZ GL średnia
0 24,9 22,5 23,7 16,2 11,7 13,9 7,4 5,1 6,3
3 25,8 23,9 24,9 17,3 12,7 15,0 8,5 5,9 7,2
6 27,4 25,6 26,5 18,7 13,6 16,1 8,7 6,1 7,4
Średnia 26,0 24 25 17,4 12,6 15,0 8,2 5,7 6,9
Średnia z obiektów 3,6 26,0 24,8 25,7 17,9 13,2 15,6 8,6 5,9 7,3

Wpływ zróżnicowanych dawek Rosahumusu na masę zebranych koszyczków arniki górskiej i zawartość w nich substancji czynnej

Obiekty badawcze- dawka Rosahumusu kg/ha Sucha masa koszyczków Zawartość w % s.m. Plon kwercetyny Plon hiperozydu
g/m2 I.wzgl. Kwercytyny hiperozydu Kg/ha I.wzgl. Kg/ha I.wzg
0 119,6 100 0,4475 0,6393 5,352 100 7,646 100
2 128,4 107,4 0,5105 0,7293 6,555 122,5 9,364 122,5
4 141,4 118,2 0,5268 0,7525 7,449 139,2 10,64 139,2
6 139,5 116,6 0,5909 0,8442 8,243 154,0 11,78 154,1
Średnio z obiektów 2,4,6 kg/ha 136,4 114,0 0,5427 0,7753 7,416 138,6 10,59 138,5

Wpływ stosowania preparatu Rosahumus na wielkość, masę i plon owoców maliny letniej Malling Seedling. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2011r.

Dawka Rosahumusu kg/ha Wielkość owoców w 5o skali Masa 100 owoców w g Plon owoców w
t/ha I. Wzgl.
0 3,1 310 5,9 100
3 3,4 348 6,7 114
6 3,6 376 7,1 120
Średnio dla dawki 3 i 6 2,5 362 6,9 117

Wpływ stosowania Rosahumusu w różnych terminach na przychód z 1 ha malin powtarzającej odmiany ‚Polana’ obliczony na podstawie cen skupowych w gmninie Urzędów. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2011

Kombinacja termin Data zbioru Suma plonu
11.08 17.08 20.08 25.08 29.08 02.09 06.09 10.09 15.09
Plon t/ha % do kontroli
Kontrola 2,9 3,1 5,1 2,5 4,8 4,1 4,3 5,7 3,9 37,1
Rosahumus Wiosna 2010 2,8 3,8 4,8 3,7 5,7 4,6 4,9 5,0 3,3 40,5 9,3
Rosahumus Jesień 2010 3,0 4,8 3,8 3,6 6,7 3,9 5,7 6,7 3,3 41,8 12,7
Średnia cena skupu zł/kg 3,2 3,2 3,2 3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,2

Wpływ stosowania Rosahumusu w różnych terminach na plon malin powtarzającej odmianu ‚Polana’ Universytet Przyrodniczy w Lublinie 2011r.

Kombinacja termin Data zbioru Suma plonu
11.08 17.08 20.08 25.08 29.08 02.09 06.09 10.09 15.09
Plon t/ha % do kontroli
Kontrola 1,0 2,0b 0,9a 1,7 1,6a 1,4 1,5 2,2ab 2,0 14,0ab 0,0
Rosahumus Wiosna 2010 1,0 1,9ab 1,4b 2,0 1,9ab 1,5 1,7 1,9a 1,7 15,0b 7,6
Rosahumus Jesień 2010 1,1 1,5ab 1,3b 1,8 2,2b 1,3 2,0 2,6b 1,6 15,5b 10,7

Wpływ nawozu Rosahumus na wzrost truskawki odm. Elsanta posadzonej wiosną 2008r. ISiK, SZD Brzezna 2008r.

Kombinacja Średnia liczba sadzonek z 1 rośliny Średnia liczba sadzonek o średnicy > 7 mm Średnia wysokość rośliny w cm Średnia długość korzeni cm Średnia liczba liści na sadzonce
Kontrola 6,25 5,25 7,87 7,87 4,85
Rosahumus 3kg/ha 17,8 13,55 9,03 9,03 4,8
Rosahumus 6kg/ha 18,7 15,5 8,62 8,62 4,95

Wpływ stosowania Rosahumusu na plonowanie drzewek Jabłoni Gloster, rok posadzenia wiosna 2005, po sadzie zlikwidowanym jesienią 2004 podkładka M9. Plon w kg/ drzewa 2007r

Kontrola Rosahumus 5kg/ha 2005; 4kg/ha 2006
4,7 9,3

Wpływ stosowania nawozu Rosahumus na wzrost 1 rocznych okulantów Mutsu na podkładce M9 (Kozietuły Nowe 2007)

Kontrola Rosahumus 2kg/ha Przyrost w % Rosahumus 4kg/ha Przyrost w %
Średnia ilość pędów na drzewie 3,0 4,8 +60 5,3 +77
Średnia długość przyrostów pędów w cm/ drzewo 94,8 149,8 +57 177,8 +87,5

Wpływ stosowania nawozu Rosahumus na wzrost i plonowanie warzyw. Instytut Warzywnictwa IHAR o. Bonin 2005-2009r.

Uprawa Dawka kg/ha Kontrola plon (t/ha) Rosahumus plon (t/ha) Wzrost plonu (t/ha) Wzrost plonu w %
Cebula 3 34 38,6 4,6 13,5
6 34 39,9 5,9 17,4
Kapusta głowiasta biała 3 121 136 15 12,4
6 121 147 26 23,9
ogórek 3 34,6 38,1 3,5 10,1
6 34,6 43,1 8,5 24,6
Pomidor 3 86,3 90,5 4,2 4,8
6 86,3 101,2 14,9 17,3
Ziemniak 3 42,1 46,2 4,1 9,7
3 49,1 58,9 9,8 19,9
5 50,3 61,0 10,6 21,1

wysokość plonu ogólnego i handlowego papryki odm. Yecla f1 w uprawie w tunelu nieogrzewanym (instytut Warzywnictwa -Skierniewice 2008r.)

Obiekt Masa owocu klasy I (g) Plon handlowy Plon ogólny
Klasa I Klasa I+ Klasa II
Kg/m2 %plonu handlowego Kg/m2 % plonu handlowego
Rosahumus 3 kg/ha 199a 5,88a 78,3 7,23a 96,3 7,51a
kontrola 192b 3,94b 68,0 5,42b 93,6 5,79b

Wysokość plonu wczesnego (plon I zbioru) papryki odm. Yecla f1, w uprawie w tunelu nie ogrzewanym (Instytut Warzywnictwa-Skierniewice 2008r.)

Obiekt Masa owocu klasy I (g) Plon handlowy Plon ogólny
Klasa I Klasa I+ Klasa II
Kg/m2 %plonu handlowego Kg/m2 % plonu handlowego
Rosahumus 3 kg/ha 182a 1,24a 83,8 1,48a 96,7 1,53a
kontrola 176b 0,83b 68,7 1,19b 90,2 1,32b

Cechy jakościowe owoców w doświadczeniu ze stosowania nawozu Rosahumus w uprawie pomidora. Skierniewiece 2007r.

Obiekty nawozowe Masa owocu (g) Twardość (kPa) Ekstrakt (%)
Kontrola NPK standardowe 88,0 133,7c 4,0
½ NPK + Rosahumus 3kg/ha 87,5 152,6b 4,6
½ NPK + Rosahumus 6 kg/ha 90,0 157,4ab 4,7
NPK + Rosahemus 3kg/ha 86,8 167,8a 4,6
NPK + Rosahumus 6kg/ha 87,0 164,8a 5,0

wpływ nawożenia Rosahumusem na plonowanie pomidora gruntowego. Instytytut Warzywnictwa, Skierniewice 2007r.

Obiekty nawozowe Plon w t/ ha % udział w plonie ogólnym
ogólny handlowy Wczesny handlowe zielone Chore
Kontrola NPK standard 120,9b 86,3b 18,7 71,3 2,3 19,6
½ NPK+ Rosahumus 3kg/ ha 124,2 ab 89,5 18,3 72,1 2,6 14,6
½ NPK+ Rosahumus 6 kg/ha 129ab 94,6ab 19,5 73,3 2,3 17,8
NPK+ Rosahumus 3kg/ha 127,4ab 90,5b 18,9 71 2,8 19,4
NPK+ Rosahumus 6 kg/ha 134,2a 101,2a 20,9 75,5 4,6 16,7

Wpływ stosowania nawozu Rosahumus na plonowanie i jakość cebuli. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2012

Kombinacja Plon t/ha Plon w I. względny Średnia masa cebuli g
Kontrola NPK 23,2 100 241,9
Rosahumus 3kg/ha + NPK 28,1 121,1 291,3

wpływ stosowania doglebowego Rosahumus przy różnych piomach nawożenia mineralnego na zawartość i plon skrobi ziemniaków Irga i Innovator. IHAR o. Bonin 2012r.

odmiana Wariant doświadczenia Zawartość skrobi w % Plon skrobi w t/ha Wzrost w stosunku do kontroli
t/ha %
Irga Kontrola 14,1 6,02
½ NPK+3 13,8 6,05 0,3 0,5
½ NPK+6 13,8 6,34 0,32 5,3
NPK+3 13,5 6,41 0,38 6,4
NPK+6 13,7 6,89 0,87 14,4
NIR = 0,05 0,6 0,5
Innovator Kontrola 15,6 7,21
½ NPK+3 16,6 8,11 0,91 12,6
½ NPK+6 16,6 8,51 1,31 18,1
NPK+3 16,7 8,96 1,75 24,3
NPK+6 16,4 9,19 1,98 27,5
NIR=0,05 0,5 0,62

Wpływ stosowania doglebowego nawozu Rosahumus przy różnych poziomach nawożenia mineralnego na plon handlowy ziemniaków Irga i Innovator. IHAR o. Bonin 2012r.

odmiana Wariant doświadczenia Plon t/ha Wzrost w stosunku do kontroli
t/ha %
Irga Kontrola 42,1
½ NPK+3 43,3 1,2 2,8
½ NPK+6 44,8 2,7 6,5
NPK+3 46,5 4,4 10,4
NPK+6 49,7 7,6 18,1
NIR = 0,05 3,3
Innovator Kontrola 46,0
½ NPK+3 48,9 2,8 6,2
½ NPK+6 49,9 3,9 8,5
NPK+3 53,7 7,6 16,6
NPK+6 55,7 9,6 21,0
NIR=0,05 3,5

Wpływ stosowania dolistnego nawozu Rosahumus na plonowanie ziemniaków Irga. IHAR o. Bonin 2012r.

Kombinacja Plon t/ha Plon w I. względnych
Kontrola 40,5 100
Rosahumus dolistnie 2x 250 g/ha 43,8 108,1

Wpływ stosowania doglebowego nawozu Rosahumus przy różnych poziomach nawożenia mineralnego na plon ogólny ziemniaków Irga i Innovator. IHAR o. Bonin 2012r.

odmiana Wariant doświadczenia Plon t/ha Wzrost w stosunku do kontroli
t/ha %
Irga Kontrola 42,7
½ NPK+3 43,8 1,1 2,7
½ NPK+6 45,9 3,2 7,6
NPK+3 47,3 4,6 10,9
NPK+6 50,2 7,5 17,7
NIR = 0,05 3,4
Innovator Kontrola 46,3
½ NPK+3 49,0 2,6 5,7
½ NPK+6 51,4 5,1 10,9
NPK+3 53,8 7,5 16,1
NPK+6 56,1 9,8 21,1
NIR=0,05 3,4

Wpływ stosowania nawozu Rosahumus przy różnych poziomach nawożenia mineralnego na plon skrobi 2 odmiany ziemniaków. IHAR o. Bonin 2011r.

odmiana Wariant doświadczenia Zawartość skrobiw % Plon skrobi w t/ha Wzrost w stosunku do kontroli
t/ha %
Irga Kontrola 11,5 3,07
½ NPK+3 12,5 4,15 1,08 35,2
½ NPK+6 12,5 4,23 1,19 38,8
NPK+3 12,5 4,83 1,76 57,3
NPK+6 12,7 4,89 1,82 59,3
NIR = 0,05 0,6 0,21
Innovator Kontrola 12,7 3,53
½ NPK+3 14,5 4,86 1,34 37,9
½ NPK+6 14,6 5,42 1,89 53,7
NPK+3 13,7 5,10 1,57 44,5
NPK+6 13,7 5,41 1,89 53,6
NIR=0,05 0,7 0,82

Wpływ stosowania nawozu Rosahumus przy różnych poziomach nawożenia mineralnego na plon bulw dużych pow.60mm 2 odmiany ziemniaków. IHAR o. Bonin 2011r.

odmiana Wariant doświadczenia Plon t/ha Wzrost w stosunku do kontroli
t/ha %
Irga Kontrola 20,7
½ NPK+3 24 3,3 15,9
½ NPK+6 25 4,3 20,8
NPK+3 26,7 6 29
NPK+6 29,7 8,5 41,1
NIR = 0,05 4,5
Innovator Kontrola 25,3
½ NPK+3 30,0 4,7 18,6
½ NPK+6 31,7 6,4 25,3
NPK+3 33,2 7,9 31,2
NPK+6 35,4 10,1 39,9
NIR=0,05 5,3

Wpływ stosowania nawozu Rosahumus przy różnych poziomach nawożenia mineralnego plon użytkowy (bulw pow. 30mm) 2 odmian ziemniaka. IHAR o. Bonin 2011.

odmiana Wariant doświadczenia Plon t/ha Wzrost w stosunku do kontroli
t/ha %
Irga Kontrola 26,5
½ NPK+3 32,8 6,3 23,8
½ NPK+6 33,3 6,8 25,7
NPK+3 37,4 10,9 41,1
NPK+6 36,8 10,3 38,9
NIR = 0,05 2,0
Innovator Kontrola 27,7
½ NPK+3 33,4 5,7 20,6
½ NPK+6 36,9 9,2 33,2
NPK+3 37,2 9,5 34,3
NPK+6 39,0 11,3 40,8
NIR=0,05 4,9

Wpływ stosowania nawozu Rosahumus na wielkość plonu użytkowego ziemniaków (bulwy o średnicy powyżej 30mm) IHAR o. Bonin 2010r. odm. Irga

Wariant doświadczenia Plon w t/ha Wzrost plonu w stosunku do kontroli A Wzrost plonu w stosunku do Kontroli B
t/ha % t/ha %
Kontrola A 17,3
Kontrola B 27,9 10,6 61,5
 Rosahumus 3,0 34,2 16,9 97,9 6,3 22,6
Rosahumus 5,0 35,8 18,5 106,8 7,8 28,1
NIR a=0,05 2,8

Wpływ stosowania nawozu Rosahumus na wielkość plonu ogólnego ziemniaków. IHAR o. Bonin 2010 odm.IRGA.

Wariant doświadczenia Plon w t/ha Wzrost plonu w stosunku do kontroli A Wzrost plonu w stosunku do Kontroli B
t/ha % t/ha %
Kontrola A 24,5
Kontrola B 34,1 9,6 39,3
 Rosahumus 3,0 40,5 16 65,4 6,4 18,8
Rosahumus 5,0 41,2 16,7 68,0 7 20,6
NIR a=0,05 2,7

Wpływ stosowania nawozu Rosahumus na zdrowotność ziemniaków. Poziom zniszczenia powierzchni asymilacyjnej przez zarazę ziemniaka, IHAR o. Bonin 2010r.

Wariant doświadczenia Rozwój zarazy ziemniaka (zniszczenia blaszki liściowej-%) w różnych terminach Termin zniszczenia 50% naci- wydłużenie okresu wegetacji w dniach Wydłużenie (dni) okresu gromadzenia plonu w stosunku do:
11.08 19.08 24.08 Kontroli A Kontroli B
Kontrola A 1,7 64,8 98,2 8
Kontrola B 0,3 0,7 1,7 39 31
Rosahumus 3,0 0,2 0,2 1,4 48 40 9
Rosahumus 5,0 0,2 0,2 1,1 48 40 9