delsol

Delsol

 • skład chemiczny:3% azotu całkowitego w tym azot amidowy 2,4%, azot organiczny 0,6%
  węgiel
  „co-formulator” stymulujący rozwój pożytecznych bakterii glebowych.
 • zastosowania w uprawach:– sadowniczych
  -rolniczych
  -warzywniczych
  -inne
 • podobne produkty:

O produkcie

Nawóz został opracowany we współpracy z Francuskim Instytutem Badań Mikrobiologicznym.

Delsol:

 • rozwija aktywność bakteryjną ryzosfery,
 • stymuluje kiełkowanie, wzrost i dojrzewanie roślin,
 • zwiększa przyswajanie przez rośliny składników pokarmowych,
 • przyspiesza rozwój korzeni,
 • wpływa na przywrócenie glebie odpowiedniej struktury,
 • stymuluje wzrost roślin, ochraniając ich korzenie przed atakami chorobotwórczymi.

Materiały do pobrania

Ulotka do pobrania

Ulotka do pobrania

 

 

 

 

 

Gleba jest środowiskiem żywym, pełnym mikroorganizmów: bakterii, promieniowców, grzybów i jednokomórkowych glonów. Bakterie są najliczniejsze, a ich liczba waha się od 106do 109 żywych komórek  na gram gleby, co stanowi kilkaset kilogramów na hektar, w przypadku gleby bogatej w próchnicę, ich biomasa może przekraczać dwie tony na hektar. Aktywność mikroorganizmów gleby wpływa na wiele funkcji życiowych uprawy i płodności ziemi uprawnej:

 • nitryfikacja: proces utleniania amoniaku i soli amonowych do azotanów prowadzony przez bakterie nitryfikacyjne, azotany powstałe w tym procesie są łatwo przyswojone przez rośliny.
 • symbiotyczne wiązanie azotu atmosferycznego w roślinach strączkowych i białka przez działanie bakterii azotowych.
 • przemiana materii organicznej w próchnice dzięki bakteriom celulolitycznym i amylolitycznym, a następnie jego mineralizacja.
 • transformacja związków siarki w siarczany przyswajalne przez działanie bakterii Thiobacillus.
 • geneza struktury uprawianych gleb, poprzez rozkład skał pod wpływem działania mikroorganizmów.

Ryzosfera jest częścią gleby w kontakcie z korzeniami. Żyje w niej 100 razy więcej mikroorganizmów niż w pozostałych warstwach gleby. jest ona wiec miejscem wielu procesów wymiennych z rośliną. Bakterie , które się w niej rozwijają są to tz. Rhizobacterie wśród tej speficznej mikroflory Pseudomas Fluorescens  i Pseudomonas Putidia ogrywajaa lluczową rolę, wywierając działanie stymulujące na wzrost roślin i ochronny jej systemu korzeniowego przed atakami pasożytów. Właściwości te nazwano ‚PGPR’ ( Plant Growth Promoting Rhizobacteria) co oznacza rhizobateria wywierające wpływ na wzrost roślin. Pseudomonas Putida ułatwiają również kiełkowanie i wzrost sadzonek, otrzymały miano ‚EPR’ (Emergence Promoting Rhizobactria), Rhizobaterie, które ułatwiają wzrost.

Bez właściwej aktywności mikrobiologicznej, ciężko jest uzyskać satysfakcjonujące plony. Stosowanie pestycydów i monouprawy przyczyniają się do zmniejszenia żyzności gleby i osłabienia naturalnej obronności roślin uprawnych.

 • Delsol dzięki swojemu składowi i zawartości azotu, rozwija specyficzne życie mikrobiologiczne ryzosfery, przede wszystkim dzięki Pseudomonas ‚PGPR’ i szczepom ‚EPR’.
 • Delsol przyczynia się do zwiększenia intensywności nawożenia i odpowiedniej gospodarki składników mineralnych.
 • Delsol jest niezbędnym narzędziem dla pomyślnego wdrożenia wysokiej jakości produkcji roślinnej.
 • Delsol dostarcza azotu, który przyczynia sie do rozwoju mikroflory glebowej i upraw.
 • Delsol stanowi źródło węgla łatwo dostępnego dla wszystkich mikroorganizmów gleb uprawnych.
 • Delsol dostarcza składników odżywczych, które pomagają rozwijać w glebie wysoką koncentracje Rhizobacterii typu Pseudomonas  ‚PGPR’.

W glebach uprawnych, Pseudomonas Putida ‚PGPR’ Pseudomonas Fluorescens „EPR” mają prawdziwą rolę BIO-Ochraniacza. Sprzyjają kiełkowaniu i wschodom nasion. Poprzez zwiększenie ilości Pseudomonas ‚PGPR’  zostają wzmocnione naturalne mechanizmy obronne upraw, szczególnie w niekorzystnych warunkach atmosferyczny lub przy uprawach intesywnych. Bakterie Pseudomonas Putidia i Pseudomonas Fluorescens tworzą z żelazem połączenia  chelatowe „Siderofory” (Piowęrdynę i piocholinę oraz kwas salicynowy). wiązania te powodują, że żelazo, które jest podstawowym składnikiem niezbędnym do rozwoju wszystkich bakterii i grzybów staje sie niedostępne dla mikroorganizmów chororbotwórczych, przez co spada ich liczebność na danym polu i zagrożenie porażeniem chorobami powodowanymi przez grzyby z rodzaju: Pythium, Phytophotora, Rhizoctonia, Phoma, Botrytis, Aphanomyces, verticilium. Bakterie Pseudomonas Putidia i Fluorescens Produkują kwas keto glutenowy, który wzmacnia system korzeniowy i stymuluje silny rozwój sfery włośnikowej poprawiająć pobieranie składników pokarmowych, kondycję roślin ich zdrowotność. Ponadto bakterie te syntetyzują hormony roślinne np. kwas indolinooctowy, IAA, który wpływa na silny rozwój systemu korzeniowego. produktami syntezy tych bakterii są cyjanowodór i kwas salicynowu oraz antybiotyki- np fenazyna. Podwyższona koncentracja tych substanicji w bezpośrednim sąsiedztwie strefy włośnikowej systemu korzeniowego chroni rośliny przed atakami grzybów chorobotwórczych.

Parametry wzrostu roślin matecznych. Data pomiaru 29 IX 2012r

Kombinacja Wysokość roślin Szerokość roślin Liczba wykształconych liści Liczba rozłogów Długość ogonka liściowego

(cm)

Kontrola 35,7a 41,2a 25,7a 16,1a 28,4a
Delsol 1l/ha 34,3a 46,6a 27,6a 21a 26,1a

 

Wpływ stosowania nawozu Delsol na wzrost i plonowanie truskawek. Uniwersytet Przyrodniczy Lublin 2012 .Doświaczenie przeprowadzono w szkółce truskawek ‚Camarosa”

Kombinacja Miejsce pobrania próbki Data pobrania próbki Zawartość mikroelementów w mg/kg p. s. m.
B Cu Fe Mn Zn
Kontrola Rośliny mateczne 24 lipiec 38,3 3,86 138,0 89,3 11,4
3września 74,1 4,4 87 174,0 22,3
Rośliny potomne 24 lipiec
3września 78,2 3,25 106,0 92,3 14,9
Średnio dla kontroli 63,5 3,84 110,3 118,5 16,2
Delsol 1l/ha Rośliny mateczne 24 lipiec 40,2 3,07 117,5 84,7 19,6
3września 51,5 3,74 97,5 100,7 28,8
Rośliny potomne 24 lipiec
3września 50,3 2,87 170,5 57,1 13,3
Średnio dla preparatu Delsol 47,3 3,23 128,5 80,8 20,6

świeża masa sadzonek. Data pomiaru 11X2012

Sadzonki o średnicy korony
<8mm 8-10mm 10-12mm 12-15mm 15-18mm 18-22mm
Kombinacja Masa (g)
Kontrola Liście+korona 2,99b 6,74b 9,56b 16,98b 23,19b 43,36b
Korzenie 1,27a 2,38a 2,77a 5,01a 5,96a 9,27a
Delsol 1l/ha Liście+korona 4,00b 9,40c 14,43c 23,96c 31,20c 45,06b
korzenie 0,93a 2,07a 4,89ab 6,25a 12,89a 20,09a

świeża masa sadzonek. Data pomiaru 11X 2012

Sadzonki o średnicy korony
<8mm 8-10mm 10-12mm 12-15mm 15-18mm 18-22mm
Kombinacja Masa (g)
Kontrola 4,26a 9,12a 12,30a 21,99a 29,15a 52,63a
Delsol 1l/ha 4,93 11,47a 19,32b 30,21b 30,21b 64,15a

Liczba sadzonek rosnących na 0,5m2 Data pomiaru 11X2012

 

Kombinacja Liczba wszystkich sadzonek (A) Liczba sadzonek o średnicy korony >8 mm (B) Liczba sadzonek handlowych o średnicy korony >8mm ( c) Stosunek (b)/(a) Stosunek (C )/(b)

(szt.)

Kontrola 135,4a 58a 43,2a 31,77a 75,12a
Delsol1l/ha 139,4b 69,4a 53,8a 38,48b 77,60a

wpływ stosowania nawozu Delsol na plon i wielkość cebuli.

Kombinacja Plon ogólny t/ha Średnia masa cebuli g
Kontrola 23,2 241,9
Delsol 2l/ha 28,0 291,3

Wpływ stosowania nawozi Delsol na wysokość plonu ogólnego ziemniaków odm.Irga .IHAR o. Bonin 2012r.

Kombinacja Plon Wzrost plonu w t/ha Wzrost plonu w %
Kontrola 40,5
Delsol 44,6 4,1 10,1

Wielkość pllonu użytkowego ziemniaków odm. Irga (bulwy o średnicy powyżej 30mm). IHAR o. Bonin 2010r.

Wariant doświadczenia Plon t/ha Wzrost plonu w stosunku do kontroli A Wzrost plonu w stosunku do Kontroli B
t/ha % t/ha %
Kontrola A bez ochrony 17,3
Kontrola B x4 ochrona 27,9 10,6 61,5
Delsol 33,0 15,6 90,5 5,0 17,9

Wielkość plonu ogólnego ziemniaka odm. Irga (bulwy o średnicy powyżej 30 mm). IHAR o. Bonin 2010.

Wariant doświadczenia Plon t/ha Wzrost plonu w stosunku do kontroli A Wzrost plonu w stosunku do Kontroli B
t/ha % t/ha %
Kontrola A bez ochrony 24,5
Kontrola B x4 ochrona 34,1 9,6 39,3
Delsol 39,2 14,6 59,8 5,0 14,7

Wpływ stosowania nawozu Delsol na pobieranie fosforu przez młode rośliny kukurydzy nawożonej obornikiem.

Kombinacja doświadczenia P total pobrany (mg P) P pobrany z nawozu P pobrany z gleby
Kontrola obornik 30 ton 31,62 6,87 24,75
Delsol + 30 ton 65,12 11,71 53,41

Wpływ stosowania nawozu Delsol na pobieranie fosforu przez młode rośliny rzepaku (badania wykonano 20 dni po siewie)

Kombinacja doświadczenia Zawartość fosforu w korzeniach w mg Zawartość fosforu w łodygach mg
Kontrola 489,2 290,2
delsol 980,4 648,2

Wpływ stosowania nawozu Delsol na ograniczanie występowania mączniaka pszenicy ozimej Cap Horn, Francja 2009

Plon w cetnarach Mączniak (obumarłe korzenie) Ilość porażonych roślin biały nalot
Próba 56,1 36,5% 57%
Delsol 2l/ha 74,9 6% 5,5%

 

Zarejestrowane uprawy i dawki

Uprawa Termin Dawka
Drzewa i krzewy owocowe Przed założeniem plantacji- oprysk gleby przed sadzeniem drzewek lub do 2 tygodni po posadzeniu.
Na plantacjach rosnących oprysk gleby lub fertygacja wczesną wiosną.
2-3l/ha w 500l wody1-2l/ha w 500l wody
Truskawka Przed założeniem plantacji lub do 2 tygodni po posadzeniu sadzonek.Plantacje owocujące oprysk lub fertygacja wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji 2-3l/ha w 500l wody1-2 l/ha w 500l wody
Warzywa Przed siewem nasion, sadzeniem rozsady lub we wczesnych stadiach rozwoju roślin 1-2l/ha w 500l wody
Ziemniaki Przed sadzeniem bulw lub po wschodach do fazy pokroju krzaka 1-2l/ha w 300l wody
Buraki cukrowe, kukurydza, rzepak, zboża, rośliny strączkowe Przed siewem nasion lub po wschodach we wczesnych stadiach rozwoju roślin 1-2l/ha w 300l wody
Rośliny ozdobne- thuje cyprysy, róż. Wczesną wiosną podlewanie roślin 3-6 ml nawozu/l wody zużywając 300-600ml na roślinę
tytoń Przed sadzeniem rozsady lub do 2 tygodni po posadzeniu rozsady 1-2l/ha w 300-500l wody