Protaminal

 • Optymalny skład:
   12% wolnych aminokwasów pochodzenia roślinnego
   Azot (N) organiczny – 3%
   Azot (N) amonowy – 3,2%
   Azot (N) całkowity – 6,2%
 • zastosowania w uprawach:- warzywa
  – sadownictwo
  – uprawy roślinne
  – rolnictwo

Biostymulator na bazie AMINOKWASÓW ROŚLINNYCH:

 Zwiększa plony
 Przyśpiesza wzrost
 Polepsza jakość plonów
 Aktywuje procesy życiowe roślin w sytuacjach stresowych
 Biostymulator bogaty w aminokwasy, które są w 100% pochodzenia
organicznego
 Stosowany do nawożenia dolistnego lub doglebowego we wszystkich typach
upraw i wszystkich rodzajach podłoża
 Natychmiast przyswajalny przez korzenie i liście

Aminokwasy zawarte w Protaminal są niezbędne w następujących procesach:

 FOTOSYNTEZIE, zwiększajac produkcje chlorofilu
 PROCESACH POBIERANIA TLENU, modyfikując aktywność biomembrany
 ASYMILACJI z chelatacją składników odżywczych
 WZROSTU z przyspieszeniem odnowy komórkowej
 ODPORNOŚĆ NA STRES w początkowej fazie uprawy, duże zmiany temperatur,
nadmiar lub niedobór wody, nadmierne zasolenie podłoża, fitotoksyczność chemiczna,
lub w przypadku produkcji intensywnej.

Protaminal produkt techniczny i ekonomiczny:

 Polepsza dojrzewanie i jakość upraw
 Działa bio-stymulacyjnie
 Nie pozostawia osadu, nie ma negatywnego wpływu na glebę, zastosowanie elastyczne
i ekonomiczne
 Jest narzędziem agronomicznym, które dotyczy upraw warzywnych, sadownictwa
i dużych upraw roślinnych

Aminokwasy

To związki organiczne zawierające przynajmniej jedną grupę aminową
i jedną karboksylową . Należą do najważniejszych związków
organicznych w żywych organizmach, ponieważ z nich zbudowane
są białka. Aminokwasy są także składnikiem hormonów i enzymów.
Rośliny są zdolne do samodzielnej syntezy aminokwasów ale proces
ten wymaga dużo energii i czasu dlatego też podanie roślinom aminokwasów
wraz z deficytowymi składnikami pokarmowymi pozwala zaoszczędzić tą
energię, jednocześnie dynamizuje tempo ich rozwoju. Aminokwasy są prekursorami
syntezy fitohormonów roślinnych a podanie ich w nawozach stymuluje rośliny do większej
produkcji tych substancji wzrostowych.

Szczególnie istotne jest podanie w nawozach z aminokwasami:

 tryptofanu który jest prekursorem auksyn –odpowiedzialnych za szybkość wydłużania
się łodyg i korzeni oraz otwieranie się pąków liściowych i aktywność enzymów
 glicyny i kwasu glutaminowego, które są podstawowymi składnikami tkanek roślinnych
oraz chlorofilu dzięki czemu rośliny mogą produkować więcej asymilatów w procesie
fotosyntezy.
 proliny podana przed kwitnieniem wpływa na płodność pyłku
 lizyny, metioniny i kwasu glutaminowego pobudzają ziarna pyłku do kiełkowania oraz
stymulują wzrost łagiewki pyłkowej. Aminokwasy wpływają także na dojrzewanie
owoców- szczególnie metionina, która reguluje aktywność wytwarzania przez rośliny etylenu.