Przełomem w odżywianiu dolistnym stało się wprowadzenie do nawozów aminokwasów. Aminokwas – naturalny, łatwo rozpoznawany przez rośliny nośnik składników pokarmowych i czynnik stymulujący wzrost. Aminokwasy to związki organiczne w skład, których wchodzi przynajmniej jedna grupa aminowa i jedna grupa karboksylowa. Są najważniejszym składnikiem organizmów żywych, ponieważ to z nich zbudowane są białka. Niektóre aminokwasy stanowią produkty wyjściowe do produkcji enzymów i hormonów. Rośliny mają zdolność do syntezy aminokwasów, proces ten wiąże się z dużymi nakładami energetycznymi oraz jest czasochłonny. Stresy pojawiające się w trakcie wegetacji obniżają naturalną produkcję tych związków. Szczególnie na początku wzrostu powinniśmy zadbać o dostarczenie niezbędnych składników wraz z szybko włączanymi w metabolizm aminokwasami. Zaoszczędzi to roślinom energii oraz zintensyfikuje ich rozwój.

Aminokwasy pełnią w roślinie różne funkcje:

  • tryptofan jest prekursorem auksyn –odpowiedzialnych za szybkość wydłużania się łodyg i korzeni oraz otwieranie się pąków liściowych oraz aktywność enzymów;
  • glicyna i kwas glutaminowy są podstawowymi składnikami tkanek roślinnych oraz chlorofilu, dzięki czemu rośliny mogą produkować więcej asymilatów w procesie fotosyntezy;
  • prolina wpływa na utrzymanie równowagi wodnej roślin, co ma ogromne znaczenie w okresach suszy, podana przed kwitnieniem wpływa na płodność i żywotność pyłku;
  • lizyna, metionina i kwas glutaminowy pobudzają ziarna pyłku do kiełkowania oraz stymulują wzrost łagiewki pyłkowej.
  • alanina, arginina i lizyna stymulują syntezę chlorofilu oraz podnoszą aktywność fotosyntezy;
  • arginina stymuluje rozwój systemu korzeniowego;
  • kwas asparginowy uczestniczy we wszystkich procesach metabolicznych roślin, jest także źródłem azotu;
  • glicyna spełnia funkcje chelatu, dzięki czemu składniki pokarmowe są łatwo dostępne i szybko pobierane przez roślinę;
  • kwas glutaminowy jest prekursorem aminokwasów, stymuluje wzrost roślin w początkowych stadiach rozwoju, zwiększa przyswajalność azotu;
  • walina – wzmacnia system odpornościowy roślin w sytuacjach stresowych.

Aminokwasy wpływają na jakość i dojrzewanie owoców- szczególnie metionina, która reguluje aktywność wytwarzania przez rośliny etylenu.

O roli i transporcie pierwiastków w roślinach odpowiedzieli naukowcy z koncernu Albion Plant Nutrition – producent Metalosate. W filmie opisano również unikalną technologię nawozów Metalosate, nawozów z aminokwasami.