Zaksan® - Kędzierzyńska Saletra Amonowa

Zaksan® – Kędzierzyńska Saletra Amonowa

  • skład chemiczny:azotu całkowitego (N): 46%
  • zastosowania w uprawach:– warzywnicze
    – rolnicze

Zaksan

Opis produktu

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od białej do beżowego. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Granule wielkości 2-5 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 0,98-1,0 kg/dm3. Zaksan® (Kędzierzyńska Saletra Amonowa) to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. Nawóz zawiera 32% azotu (N), w tym w formie amonowej 16% i 16% w formie saletrzanej.

Przeznaczenie i stosowanie

Zaksan® (Kędzierzyńska Saletra Amonowa) jako uniwersalny nawóz azotowy, może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Ze względu na higroskopijność Zaksan® (Kędzierzyńską Saletrę Amonową) można mieszać z saletrzakami/Salmagiem® i siarczanem amonu, a bezpośrednio przed rozsiewem z Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S oraz z solą potasową, pod warunkiem, że nawozy są suche.

Korzyści zastosowania

Zaksan® (Kędzierzyńska Saletra Amonowa) zawiera w takich samych ilościach wolniej działający azot w formie amonowej oraz szybko działający azot saletrzany. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zawartość szybko działającej saletrzanej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost. Zawartość dwóch form – amonowej i saletrzanej w równych ilościach stanowi, że Zaksan® (Kędzierzyńska Saletra Amonowa) w naszych warunkach klimatyczno-glebowych jest to najbardziej uniwersalny i efektywny nawóz azotowy.

Zalecane dawki Zaksanu®

Roślina

Potrzeby nawożenia azotem

bardzo małe i małe

średnie1

duże i bardzo duże

żyto, jęczmień i owies – na każdą 1 t ziarna 50 60 78
pszenice i pszenżyto – na każdą 1 t ziarna 56 78 94
rzepak – na każdą 1 t nasion 125 150 187
kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna 47 62 72
groch, bobik – na każdą 1 t nasion 31 44 56
ziemniak na oborniku2 – na każde 10 t bulw 94 109 125
ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw 125 140 156
burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni 125 140 156
łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy 55 65 78
trawy w uprawie polowej – na każde 10 t zielonej masy 125 155 180
trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy 62 78 94

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę Zaksanu®(Kędzierzyńskiej Saletry Amonowej), na przykład plon ziarna pszenicy 6 t z ha na glebie o średnich potrzebach nawożenia azotem stosować po 78 kg Zaksanu® (Kędzierzyńskiej Saletry Amonowej) na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 6 ton = 468 kg/ha Zaksanu® (Kędzierzyńskiej Saletry Amonowej), czyli około 150 kg azotu; dawka to powinna być stosowana w co najmniej dwóch terminach, cześć wczesną wiosną, z chwilą ruszania wegetacji, drugą na początku strzelania w źdźbło;
1 – jeżeli występują problemy z oceną potrzeb nawożenia azotem zaleca się dawki w wysokości jak dla średnich potrzeb nawożenia;
2 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha.