Salmag®

Salmag ®

  • skład chemiczny:– azotu całkowitego (N): 27,5 %
    – CaO – 3,5 %
    – MgO – 4 %
  • zastosowania w uprawach:– warzywnicze
    – rolnicze

Salmag

Opis produktu

Nawóz granulowany, równomierne luźne granule o zabarwieniu od beżowego do brązowego, wielkości 2-5 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Gęstość nasypowa: 1,0 kg/dm3. Salmag®/Saletrzak to mieszanina azotanu amonu (saletry amonowej) z węglanem wapnia i węglanem magnezu. Nawóz zawiera 27,5% azotu (N), w tym w formie amonowej 13,8% i 13,7% w formie saletrzanej. Zawiera także 3,5% wapnia rozpuszczalnego w wodzie (CaO) oraz 4% magnezu całkowitego (MgO).

Przeznaczenie i stosowanie

Salmag® jako uniwersalny nawóz azotowy, może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Ze względu na zawartość wapnia i magnezu najlepiej, gdy po wysianiu jest wymieszany z glebą. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Ze względu na higroskopijność Salmag® można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S oraz z solą potasową, pod warunkiem że nawozy są suche.

Korzyści zastosowania

Salmag® zawiera praktycznie w takich samych ilościach wolniej działający azot w formie amonowej oraz szybko działający azot saletrzany. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zawartość szybko działającej saletrzanej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost. Zawartość dwóch form – amonowej i saletrzanej w równych ilościach stanowi, że Salmag® w naszych warunkach klimatyczno-glebowych to uniwersalny nawóz azotowy.

Roślina Potrzeby nawożenia azotem
bardzo małe i małe średnie1 duże i bardzo duże
żyto, jęczmień i owies – na każdą 1 t ziarna 60 70 90
pszenice i pszenżyto – na każdą 1 t ziarna 67 92 110
rzepak – na każdą 1 t nasion 150 185 220
kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna 60 74 85
groch, bobik – na każdą 1 t nasion 37 50 67
ziemniak na oborniku2 – na każde 10 t bulw 110 130 150
ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw 150 167 185
burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni 150 165 185
łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy 67 78 90
trawy w uprawie polowej – na każde 10 t zielonej masy 150 185 210
trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy 75 90 110

* w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę Salmagu®, na przykład plon ziarna pszenicy 6 t z ha na glebie o średnich potrzebach nawożenia azotem stosować po 92 kg Salmagu® na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 6 ton = 552 kg/ha Salmagu®, czyli około 150 kg azotu; dawka to powinna być stosowana w co najmniej dwóch terminach, cześć wczesną wiosną, z chwilą ruszania wegetacji, drugą na początku strzelania w źdźbło;
1 – jeżeli występują problemy z oceną potrzeb nawożenia azotem zaleca się dawki w wysokości jak dla średnich potrzeb nawożenia;
2 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha.