Saletrzak 27 Standard

  • skład chemiczny:– azot N – 27%
    – CaO – 2%
    – MgO – 4%
  • zastosowania w uprawach:– zboża
    – warzywa

Saletrzak 27 Standard

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżowego, nie zbrylający się trwale. Granule wielkości 0,6-4,0 mm stanowią nie mniej niż 94% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3. Saletrzak 27 standard to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. Nawóz zawiera 27% azotu (N), w tym w formie amonowej 13,5% i 13,5% w formie saletrzanej. Zawiera także 2% wapnia rozpuszczalnego w wodzie (CaO) i 4% magnezu całkowitego(MgO).

Przeznaczenie i stosowanie

Saletrzak 27 standard jako uniwersalny nawóz azotowy, który może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Ze względu na zawartość wapnia i magnezu w każdej granuli, najlepiej gdy po wysianiu jest wymieszany z glebą. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Ze względu na higroskopijność saletrzak 27 standard można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S oraz z solą potasową, pod warunkiem że nawozy są suche.

Korzyści zastosowania

Saletrzak 27 standard zawiera w takich samych ilościach wolniej działający azot w formie amonowej oraz szybko działający azot saletrzany. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zawartość szybko działającej saletrzanej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost. Szczególnie we wczesnych fazach rozwojowych, gdy rośliny są płytko ukorzenione, bardzo dobrze reagują na dodatek wapnia i magnezu. Zawartość dwóch form – amonowej i saletrzanej, w równych ilościach stanowi, że w naszych warunkach klimatyczno-glebowych saletrzak 27 standard jest uniwersalnym nawozem azotowym.

Roślina Potrzeby nawożenia azotem
bardzo małe i małe średnie1 duże i bardzo duże
żyto, jęczmień i owies – na każdą 1 t ziarna 60 70 90
pszenice i pszenżyto – na każdą 1 t ziarna 67 92 110
rzepak – na każdą 1 t nasion 150 185 220
kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna 60 74 85
groch, bobik – na każdą 1 t nasion 37 50 67
ziemniak na oborniku2 – na każde 10 t bulw 110 130 150
ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw 150 167 185
burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni 150 165 185
łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy 67 78 90
trawy w uprawie polowej – na każde 10 t zielonej masy 150 185 210
trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy 75 90 110

* w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę saletrzaku 27 standard, na przykład plon ziarna pszenicy 6 t z ha na glebie o średnich potrzebach nawożenia azotem stosować po 92 kg saletrzaku na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 6 ton = 552 kg/ha saletrzaku, czyli około 150 kg azotu; dawka to powinna być stosowana w co najmniej dwóch terminach, cześć wczesną wiosną, z chwila ruszania wegetacji, drugą na początku strzelania w źdźbło;

1 – jeżeli występują problemy z oceną potrzeb nawożenia azotem zaleca się dawki w wysokości jak dla średnich potrzeb nawożenia;

2 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha.