POLIFOSKA-4

POLIFOSKA® 4

 • zastosowania w uprawach:
  – zboża ozime
  – zboża jare
  – warzywa
  – ziemniaki
  – buraki cukrowe
  – kukurydza
  – łąki i pastwiska

Nawóz o równomiernych jasnoszarych do ciemnoszarych granulach lub jasno różowych, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 90%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. Polifoska® 4 zawiera 4% azotu (N) w formie amonowej, 12% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 10% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 32% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 2% magnezu (MgO) całkowitego, w formie węglanu i 9% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

Przeznaczenie i stosowanie

Polifoskę ® 4 zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Zaleca się ją stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas (głównie gleby lekkie i średnie), w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne, takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Polifoskę® 4 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Polifoskę® 4 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem/Salmagiem®, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Korzyści zastosowania

Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Zastosowanie przesiewnie lub pogłównie wczesną wiosną azotu amonowego, bardzo dobrze przyswajalnego fosforu, potasu, magnezu i siarki z Polifoską® 4 wpływa na dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa ich mrozoodporność, odporność na susze, wpływa także na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wierny, wysoki plon.

Zalecane dawki Polifoski® 4 w kg/ha*

Roślina Zasobność gleby w fosfor i potas
bardzo niska i niska średnia1 wysoka i bardzo wysoka
Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna 100 70 42
Rzepak – na każdą 1 t nasion 200 150 100
Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion 140 100 50
Łubiny – na każdą 1 t nasion 150 125 67
Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw 130 60 20 kg K2
Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw 190 130 80
Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni nie uprawiać 130 60
Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni 100 60 35
Kukurydza na silos na oborniku – na każde 10 t zielonej masy 125 100 60
Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna 100 67 42
Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy 140 110 70
Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t masy zielonej 170 125 75

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę Polifoski® 4, np. plon ziarna kukurydzy 8 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas, zaleca się stosować po 67 kg Polifoski® 4 na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 8 = 536 kg/ha Polifoski® 4 lub np. plon bulw ziemniaka 30 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas uprawianego na 25 t/ha obornika, stosować po 60 kg Polifoski®4 na każde 10 ton przewidywanego plonu bulw (odczyt z tabeli) x 3 = 180 kg/ha Polifoski® 4;

1- jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;

2 – kg/ha soli potasowej 58-60%;

3 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod kukurydzę na silos i buraka 35 t/ha.