AMOFOSKA ® 5-10-25

AMOFOSKA ® 5-10-25

  • zastosowania w uprawach:– warzywnicze
    – rolnicze
    – sadownicze

AMOFOSKA ® 5-10-25

AMOFOSKA ® 5-10-25+0,1B Nawozy te powstały z myślą o intensywnej uprawie rzepaku ozimego i jarego, lecz także gorczycy, roślin okopowych, kapustnych, strączkowych, motylkowych drobnonasiennych.

Cechuje się dużą zawartością potasu, siarki i boru. We właściwie dobranej proporcji zapewnia wysoki plon odpowiedniej jakości. Siarka zawarta w nawozie w formie łatwo-dostępnej dla roślin, stymuluje pobieranie i właściwe wykorzystanie azotu, potas zwiększa zimotrwałość plantacji rzepaku, natomiast dodatek boru – mikroelementu odpowiedzialnego za podziały komórek, gwarantuje właściwe kwitnienie i zawiązywanie łuszczyn.

Nawożone rośliny Dawka *
Rzepak ozimy 250 – 450
Rzepak jary 200 – 350
Buraki cukrowe (na oborniku) 300 – 550
Buraki pastewne (na oborniku) 400 – 650
Buraki ćwikłowe (na oborniku) 200 – 450
Ziemniaki odmiany wczesne (na oborniku) 200 – 350
Ziemniaki odmiany późne (na oborniku) 250 – 450
Strączkowe na nasiona 200 – 400
Koniczyna i lucerna w czystym siewie (zielonka) 250 – 400
Gorczyca (biała ,czarna, sarepska) 200 – 300
Zboża 200 – 450
Łąki 200 – 350
Pastwiska 150 – 300

Azot zawarty w nawozie wystarcza tylko na pierwszy okres wzrostu roślin, następnie należy uzupełnić ten składnik poprzez pogłówne stosowanie nawozów azotowych (najlepiej mocznik lub saletra amonowa Puławy)według potrzeb uprawianych roślin. W nawożeniu łąk i pastwisk jednorazowe dawki nawozu nie powinny przekraczać 300 kg/ha, większe dawki nawozu dzielić na 2 części. Bor zawarty w nawozie sprzyja zwiększeniu w runi udziału roślin motylkowych. W uprawie buraków lub ziemniaków bez nawożenia obornikiem, podane dawki nawozu zaleca się zwiększyć o 100 kg/ha.