AMOFOSKA ® 4-16-18

AMOFOSKA ® 4-16-18

  • zastosowania w uprawach:– warzywnicze
    – rolnicze
    – sadownicze

AMOFOSKA ® 4-16-18

AMOFOSKA ® 4-16-18 Nawozy rolnicze z tej linii są typowo przedsiewne, pod wszystkie rośliny uprawne, przede wszystkim zboża ozime i rzepak; ze względu na doskonałe proporcje fosforu i potasu nadają się również do nawożenia ziemniaków i buraków cukrowych.

Amofoska® NPK 4-16-18 jest też dobrym nawozem pod rośliny strączkowe, które potrzebują startowej dawki azotu (właśnie w ilości zawartej w tym nawozie) oraz roślin motylkowych drobnonasiennych uprawianych w mieszankach z trawami.

Nawożone rośliny Dawka *
Zboża ozime 300 – 500
Zboża jare 250 – 400
Rzepak ozimy 500 – 700
Buraki cukrowe 700 – 900
Ziemniaki 600 – 800
Strączkowe (bobik, groch, łubiny) 400 – 600
Koniczyna i lucerna z trawami (zielonka) 500 – 700

Podane dawki są orientacyjne i należy je modyfikować według wielkości spodziewanego plonu. Nawóz ten można stosować wczesną wiosną na użytki zielone w dawce nie przekraczającej 400 kg nawozu na ha. Wczesną wiosną i przed kolejnym pokosem lub wypasem pastwiska, należy dodatkowo zastosować 60 kg N/ha.