polifoska-5

POLIFOSKA® 5

 • zastosowania w uprawach:
  – zboża ozime
  – zboża jare
  – warzywa
  – ziemniaki
  – buraki cukrowe
  – kukurydza
  – łąki i pastwiska

Nawóz o równomiernych jasnoszarych do ciemnoszarych granulach lub jasno różowych, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. Polifoska® 5 zawiera 5% azotu (N) w formie amonowej, 15% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 13% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 30% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 2% magnezu (MgO) całkowitego, w formie węglanu i 7% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

Przeznaczenie i stosowanie

Polifoskę® 5 można stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polifoskę® 5 zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne, takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Polifoskę® 5 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Polifoskę® 5 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem/Salmagiem®, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Korzyści zastosowania

Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest równomiernie pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Taki skład chemiczny Polifoskę® 5 wpływa na dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa ich mrozoodporność, odporność na susze, wpływa także na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wierny, wysoki plon.

Zalecane dawki Polifoski® 5 w kg/ha*

Roślina Zasobność gleby w fosfor i potas
bardzo niska i niska średnia1 wysoka i bardzo wysoka
Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna 80 53 33
Rzepak – na każdą 1 t nasion 160 120 80
Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion 115 80 40
Łubiny – na każdą 1 t nasion 130 100 53
Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw 110 47 20 kg K
Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw 150+35 kg K 100+15 kg K2 53+25 kg K
Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni nie uprawiać 110+15 kg K 70+15 kg K
Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni 80 47+10 kg K 27
Kukurydza na silos na oborniku – na każde 10 t zielonej masy 90 73 47
Kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna 80 53 33
Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy 110 87+15 kg K 53
Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t masy zielonej 120 95 60

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę Polifoski® 5, np. plon ziarna kukurydzy 8 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas, zaleca się stosować po 53 kg Polifoski® 5 na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 8 = 424 kg/ha Polifoski® 5 lub np. plon nasion rzepaku 3 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas, stosować po 120 kg Polifoski® 5 na każdą 1 tonę przewidywanego plonu (odczyt z tabeli) x 3 = 360 kg/ha Polifoski® 5;
1- jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2 – kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod kukurydzę na silos i pod buraka 35 t/ha.