Rosasol – nawozy do fertygacji i nawożenia dolistnego

Seria nawozów przeznaczonych do fertygacji NPK z magnezem, siarką i mikroskładnikami pokarmowymi.

Charakterystyka nawozów Rosasol

Nawozy całkowicie rozpuszczalne w wodzie, przeznaczone do fertygacji upraw ogrodniczych uprawianych pod osłonami i w gruncie, oraz do nawożenia dolistnego wszystkich upraw sadowniczych, rolniczych i ogrodniczych.

Aby poznać skład i dawkowanie, dane o rozpuszczalności, pH i elektroprzewodnictwie nawozów wybierz interesujący cię produkt w menu po lewej stronie.