RSM ® – roztwór saletrzano-mocznikowy

 • skład chemiczny:Roztwór produkowany jest w trzech rodzajach (28%N, 30%N, 32%N)
 • zastosowania w uprawach:– rolnicze
  -warzywnicze
 • podobne produkty:

RSM ® - ROZTWÓR SALETRZANO-MOCZNIKOWY

O produkcie

RSM® to wysokoskoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego. Zawiera nieszkodliwy dla środowiska inhibitor korozji. Roztwór produkowany jest w trzech rodzajach (28%N, 30%N, 32%N) dostosowanych do różnych temperatur transportu i przechowywania.

Zalety produktu

 • Zawiera wszystkie dostępne formy azotu (azotanową, amonową, amidową) w korzystnych proporcjach.
 • Zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji.
 • Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie.
 • Stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego.
 • Płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny.
 • Oprysk lub wylew nawozu umożliwia równomierne rozprowadzanie nawozu.
 • Wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach suszy.
 • Zwyczajowo niższa cena czystego składnika (N) w stosunku do nawozów stałych.

  Grupa Azoty PUŁAWY dostarcza RSM® głównie o stężeniu azotu całkowitego na poziomie 32%. Ze względu na najkorzystniejsze właściwości fizykochemiczne IUNG – PIB w Puławach zaleca stosować RSM® o stężeniu 28% N i o gęstości 1,28 kg/dm3. Podczas rozcieńczania skoncentrowany (32% lub 30%) roztwór saletrzano-mocznikowy RSM® należy dodawać do wody, a nie w kolejności odwrotnej. Takie postępowanie umożliwia dokładniejsze wymieszanie obu komponentów.

  Metody otrzymywania RSM® 28% N z roztworów nawozu bardziej skoncentrowanych.

  Ilość wody (Lw) w litrach potrzebną do rozcieńczenia RSM® 32% N i 30%N do zawartości 28% N, a więc do gęstości 1,28 kg/dm3, oblicza się w sposób następujący:
  Lw = RSM® 32% N (w litrach) x 0,189
  Lw = RSM® 30% N (w litrach) x 0,091

  Ilość wody (Kw) w kilogramach potrzebną do rozcieńczenia RSM® 32% N i 30% N do zawartości 28% N, a więc do gęstości 1,28kg/dm3, oblicza się w sposób następujący:
  Kw = RSM® 32% N (w kg) x 0,143
  Kw = RSM® 30% N (w kg) x 0,071

  100 kg RSM® 28% N odpowiada 78,1 litrom cieczy zawierającej 30 kg azotu.
  100 l cieczy zawiera 35,8 kg azotu, co odpowiada 128 kg RSM® 28% N.

  100 kg RSM® 30% N odpowiada 76,9 litrom cieczy zawierającej 32 kg azotu.
  100 l cieczy zawiera 39,0 kg azotu, co odpowiada 130 kg RSM® 30% N.

  100 kg RSM® 32%N odpowiada 75,8 litrom cieczy zawierającej 32 kg azotu.
  100 l cieczy zawiera 42,2 kg azotu, co odpowiada 132 kg RSM® 32% N.

  Metody wyliczania czystego składnika (kg N) w RSM® w kg lub litrach w zależności od stężenia:
  N (kg) = RSM® 28% N w kg x 0,28
  N (kg) = RSM® 30% N w kg x 0,30
  N (kg) = RSM® 32% N w kg x 0,32

  N (kg) = RSM® 28% N w litrach x 0,358
  N (kg) = RSM® 30% N w litrach x 0,390
  N (kg) = RSM® 32% N w litrach x 0,422

  Metody wyliczania ilości nawozu RSM® w poszczególnych stężeniach odpowiadających konkretnym dawkom czystego składnika N w kg:

  N (kg) x 3,571 = RSM® 28% N w kg
  N (kg) x 3,33 = RSM® 30% N w kg
  N (kg) x 3,125 = RSM® 32% N w kg

  N (kg) x 2,790 = RSM® 28% N w litrach
  N (kg) x 2,569 = RSM® 30% N w litrach
  N (kg) x 2,367 = RSM® 32% N w litrach

  Metody przeliczania RSM® w litrach na RSM® w kg oraz RSM® w kg na RSM® w litrach:

  RSM® 28% N w litrach x 1,28 = RSM® 28% N w kg
  RSM® 30% N w litrach x 1,30 = RSM® 30% N w kg
  RSM® 32% N w litrach x 1,32 = RSM® 28% N w kg

  RSM® 28% N w kg x 0,781 = RSM® 28% N w litrach
  RSM® 30% N w kg x 0,769 = RSM® 30% N w litrach
  RSM® 32% N w kg x 0,758 = RSM® 28% N w litrach

  Zarejestrowane dawki i uprawy

  Uprawa Dawka kg/ha Termin stosowania
  Zboża ozime 150-500 30% wiosną przed ruszeniem wegetacji
  30% w fazie krzewienia
  30% w fazie strzelania w źdźbło
  20% przed kłoszeniem
  Zboża jare 150-450 40% w fazie krzewienia
  30% w fazie strzelania w źdźbło
  30% przed kłoszeniem
  Kukurydza 160-580 20% przed siewnie
  40% do fazy 4 liścia
  40% do zwarcia międzyrzędzi
  Ziemniaki 150-500 20% przed siewnie
  40% do fazie rozwoju liści
  40% do zwarcia międzyrzędzi
  Rzepak ozimy 150-600 20% przedsiewnie
  20% do fazy 4 liścia
  30% do stadium wydłużania pędów
  30% w fazie pąkowania
  Trawy w uprawie polowej 50-440 40% wiosną przed ruszeniem wegetacji
  30% po pierwszym pokosie
  30% po drukiem pokosie wypasie
  Burak cukrowy 160-600 20% przed siewem
  40% do stadium 7 liścia
  40% do zwarcia międzyrzędzi
  Użytki zielone 150-500 40% wiosną przed ruszeniem wegetacji
  30% po pierwszym pokosie lub wypasie
  30% po drugim pokosie lub wypasie