Największy w regionie dystrybutor środków ochrony roślin oraz nawozów
(48) 66 80 471

Nawozy

Nawozy – środki używane w uprawie roślin (nawożenie) celem zwiększenia wysokości i jakości plonowania dzięki wzbogaceniu gleby w składniki pokarmowe niezbędne dla roślin i polepszeniu jej właściwości fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych, pochodzenia mineralnego lub organicznego. 

W zależności od nawozu, zawarte w nim składniki pokarmowe mogą być w formie bezpośrednio przyswajalnej przez rośliny lub też dopiero po przemianach zachodzących w glebie, przez co działanie nawozów może trwać w ciągu jednego roku nawożenia lub nawet 3-5 następnych lat (np. wióry rogowe na ciężkich glebach). Czasem składniki pokarmowe w wyniku przemian glebowych przechodzą w formę trudniej przyswajalną lub całkowicie nieprzyswajalną dla roślin.

Składniki pokarmowe

Wśród makroelementów niezbędnych roślinom wyróżnia się: azot, fosfor, potas, także wapń, magnez i siarkę, natomiast w niewielkiej tylko ilości rośliny potrzebują takich mikroelementów jak: żelazo, cynk, miedź, bor, molibden, chlor.

Rodzaje i grupy nawozów:

 1. Nawozy mineralne, wysokoprocentowe, zawierają proste, bezpośrednio przyswajalne dla roślin lub po niewielkich tylko przemianach w glebie związki chemiczne; surowcami do produkcji są kopaliny, rudy, odpady przemysłu hutniczego, także odpady pochodzenia zwierzęcego; niektóre poprawiają strukturę gleby, zmieniają jej odczyn, usuwają toksyczne substancje; wyróżnia się nawozy:
 • azotowe, najważniejsze z nawozów mineralnych, dzielą się na:
  • saletrzane
  • amonowe
  • saletrzano-amonowe
  • amidowe
  • roztwory azotowe
  • azotowe o spowolnionym działaniu
 • fosforowe
 • potasowe
 • magnezowe
 • siarkowe
 • mikroelementowe
 • wieloskładnikowe, nabierające coraz większego znaczenia w dobie intensyfikacji rolnictwa, produkuje się ich coraz więcej (np. amofos, nawozy NPK: nitrofoska, polifoska, azofoska itp.); wyróżnia się tu nawozy mieszane i kompleksowe;
 1. Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe:
  • tlenkowe
  • węglanowe
 2. Nawozy naturalne:
  • obornik
  • gnojówka
  • gnojowica
  • pomiot ptasi
  • guano
 1. Nawozy organiczne:
  • kompost
  • biohumus
  • na bazie żywych alg (hodowlanych)