Harry jest odmianą zarejestrowaną w Polsce w 2013 roku po dwuletnich badaniach COBORU.

Harry jest jedną z najwyżej plonujących odmian populacyjnych, co zostało potwierdzone w badaniach rejestracyjnych i badaniach porejestrowych. Harry to bardzo dobra i stosunkowo nowa odmiana!

Harry dobrze sprawdzi się na każdej glebie, także na glebie słabszej.

Charakterystyka odmiany

  • Bardzo dobry wynik plonowania
  • Rzepak ozimy
  • Bardzo wysoka mrozoodporność
  • Wysoka tolerancja na okresowe niedobory wody
  • Wysoki plon również na słabych glebach
  • Wysoka odporność na wyleganie i choroby grzybowe
  • Odmiana wczesna, uniwersalna, sprawdza się również w opóźnionych siewach
  • Zarejestrowany w Polsce – 2013 r.
  • Hodowca Saatzucht Donau – Austria
  • Średni plon w 2015 r. 107% wzorca (badania COBORU)

Materiały do pobrania