Mocora

Zdaje egzamin w trudnych warunkach

FAO: 230-240

HODOWCA: Freiher von Moreau

TYP ZIARNA: flint-dent

mieszaniec trójliniowy

rejestracja Polska

mocora-kierunek

Ważne cechy

Masywna kukurydza kiszonkowa – grube łodygi i obfite ulistnienie,

Dobry stay-green – dłuzej akumulują się składniki pokarmowe, a masa roślinna łatwiej się zakisza dzięki wyższej zawartości wody w liściach i łodygach

Duży udział kolb w plonie – poprawa jakości kiszonki

Stabilne plonowanie – dobrze radzi sobie na glebach lżejszych, dobrze znosi okresy suszy

Intensywny wzrost początkowy – lepszy start roślin i duża tolerancja na chłody wiosenne pozwalają na wczesny siew

Uniwersalność – może być użytkowana zarówno na kiszonkę jak i na ziarno

 

mocora-charakterystyka

Mocora

Mocora

Mocora - przekrój kolb

Mocora – przekrój kolb

pdf