ES JOKER

najlepszy w talii

FAO 240

Hodowca: Euralis

Mieszaniec: pojedynczy

Typ ziarna: flint-flint-dent

Rejestracja: Niemcy, Czechy
spodziewana w 2018

WAŻNE CECHY

Wysoki plon kiszonki –wysoki plon suchej masy i jednostek pokamowych z hektara potwierdzony w badaniach rejestrowych COBORU 2017

Doskonały wczesny wigor – szybki rozwój w początkowym okresie wegetacji, rośliny świetnie radzące sobie podczas chłodnej i opóźnionej wiosny

Zdrowe rośliny – mało podatna na grzyby z rodzaju Fusarium

Mocny Stay Green- dłuższy okres akumulacji składników pokarmowych, łatwiejsze zakiszanie zielonej masy oraz duża elastyczność w wyborze terminu zbioru na kiszonkę

Dorodne rośliny-  bardzo wysokie rośliny dające kiszonkę z dużym udziałem kolb w plonie biomasy

Wysoka jakość rośliny- grube ziarno typu flint-flint-dent otoczone bielmem szklistym gwarantuje
wysokoenergetyczną kiszonkę doskonale trawioną przez bydło

Uniwersalność- niezbierana na kiszonkę wydaje wysoki plon ziarna przy niskiej wilgotności

KUKURYDZA ODMIANY ES JOKER - MORFOLOGIA

KUKURYDZA ODMIANY ES JOKER – MORFOLOGIA

KUKURYDZA ODMIANY ES JOKER - SKŁADNIKI PLONU

KUKURYDZA ODMIANY ES JOKER – SKŁADNIKI PLONU

 

 

KUKURYDZA ODMIANY ES JOKER - PRZEKRÓJ KOLBY

KUKURYDZA ODMIANY ES JOKER – PRZEKRÓJ KOLBY

KUKURYDZA ODMIANY ES JOKER - PLON SUCHEJ MASY

KUKURYDZA ODMIANY ES JOKER – PLON SUCHEJ MASY

Materiały do pobrania:

Ulotka odmiany ES Joker

Ulotka odmiany ES Joker