ES GALLERY
super
hiperextraplon

FAO: 270

Hodowca: Euralis

Mieszaniec pojedynczy

Typ ziarna: dent

Rejestracja: Francja, Austria 20124

Kukurydza ES Gallery to odmiana polecana do uprawy na glebach średnich i dobrych

kukurydza

WAŻNE CECHY

Najwyższy plon ziarna – bardzo wysoki potencjał plonowania potwierdzony w badaniach PDO w Polsce ,aż 109%wzorca – najwyższy plon ziarna PDO 2016!

Bardzo szybkie dosychanie – ekspresowo oddaje wodę w końcowej fazie dojrzewania i w czasie dosuszania

Wysoka wydajność bioetanolu – średnio w badaniach PZPK wydajność alkoholu wynosiła 40,6 dm3/100 kg ziarna

Dobry wczesny wigor – szybki start roślin i dobra tolerancja na chłody wiosenne

Nie wylega -dzięki mocnym łodygom i nisko osadzonym kolbom

Zdrowe rośliny i ziarno – mało podatny na głownię kolb i bardzo mało podatny na grzyby z rodzaju Fusarium

Stabilność plonowania – duża regularność i powtarzalność plonowania

Dobry Stay Green – duża akumulacja składników pokarmowych przekąłdająca się na wyższy plon

KUKURYDZA ES GALLERY - MORFOLOGIA

KUKURYDZA ES GALLERY – MORFOLOGIA

KUKURYDZA ES GALLERY - SKŁADNIKI PLONU

KUKURYDZA ES GALLERY – SKŁADNIKI PLONU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES GALLERY 

ES Gallery jest pierwszym mieszańcem kukurydzy

Tropical Dent®”. Charakteryzuje się bardzo wyraźnym efektem heterozji przejawiającym się zwyżką plonu ziarna, stabilnością plonowania oraz szybkim oddawaniem wody z ziarna zarówno podczas dojrzewania na polu jak i przy dosuszaniu.

ES GALLERY, podobnie jaki inne mieszańce „Tropical Dent®”, posiada ziarno zbliżone morfologicznie do typu „flint” – ziarniaki są okrągłe o charakterystycznym dla europejskich flintów żółtopomarańczowym kolorze, jednak proces dojrzewania i oddawania wody przez ziarno jest bardzo szybki, tak jak ma to miejsce u odmian z grupy „dent”

KUKURYDZA ES GALLERY - ZIARNO

KUKURYDZA ES GALLERY – ZIARNO

KUKURYDZA ES GALLERY - PRZEKRÓJ

KUKURYDZA ES GALLERY – PRZEKRÓJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszańce kukurydzy Roots Power zostały wyselekcjonowane pod kątem  dosko ale rozwiniętego systemu korzeniowego.Silny system korzeniowy zapewnia głębszą penetrację gleby, dzięki czemu rośliny nie tylko lepiej pobierają wodę z niższych warstw, ale także dzięki odpowiednio szerokiemu kątowi rozłożenia i licznym korzeniom bocznym są dużo stabilniejsze i odporne na wyleganie.

 

 

 

Katalog do pobrania 

pdf

Kolekcja nasion kukurydzy