Imidan 40 WG

  • substancja aktywna: fosmet 400 g /kg
  • zastosowania w uprawach: – jabłonie
    – grusze
  • podobne produkty:

logo imidan

Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania owocówki jabłkóweczki w sadach jabłoniowych i gruszowych. Na roślinie działa powierzchniowo.

Opis działania

Imidan 40 WG wykazuje szerokie spektrum działania na wszystkie fazy rozwojowe owadów: jaja, larwy, osobniki dorosłe. Najbardziej skuteczny jest w fazie rozwojowej zwanej „czarną główką”.

Imidan 40 WG jest absorbowany przez warstwę woskową roślin, co zabezpiecza przed spłukiwaniem środka i zwiększa jego dostępność dla zwalczanych owadów.

Imidan 40 WG działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15ºC. Optymalne pH cieczy roboczej 5,5 stąd sugeruje się zakwaszenie wody. 

Imidan 40 WG nie jest uciążliwy dla środowiska, nie akumuluje się w glebie.

tabela imidan 1 tabela imidan 2

Materiały do pobrania

etykieta produktuetykieta produktu

Polecane artykuły

Zarejestrowane uprawy i dawki

uprawa: jabłoń, grusza
agrofag: owocówka jabłkóweczna
dawka: 1,25 kg/ha
termin: od fazy rozwoju owoców do fazy początku dojrzewania zgodnie z sygnalizacją, w fazie rozwojowej szkodnika zwanej „czarną główką”. Zabieg powtórzyć po minimum 20 dniach.
zastosowanie małoobszarowe: Nie