tolurex

Tolurex 500 SC

  • substancja aktywna:chlorotoluron
  • zastosowania w uprawach:- pszenica ozima
    – jęczmień ozimy
    – pszenżyto ozime
    – żyto ozime
  • podobne produkty:-

turulex

O produkcie

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej, tomki ościstej oraz niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych w: jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym.

Podwójne działanie na chwasty

Tolurex 500 SC jest herbicydem, który pobierany jest przez korzenie oraz liście chwastów, a następnie transportowany w całej roślinie. Zahamowuje proces fotosyntezy, a w efekcie powoduje chlorozę liści i ich zamieranie.

izoproturon

Duża elastyczność terminu stosowania

Zabieg Tolurex 500 SC może być wykonywany:
– jesienią – gdy nie ma okrywy śnieżnej,
– wiosną – na zamarzniętą jeszcze glebę.

W temperaturze poniżej 0°C zwracać szczególną uwagę na prawidłową pracę rozpylaczy opryskiwacza.

 tolurex-temperatura-stosowania

Materiały do pobrania

etykieta produktuetykieta produktu

Polecane artykuły

Zarejestrowane uprawy i dawki

uprawa: żyto ozime
agrofag: chwasty jednoroczne dwuliścienne
dawka: 2 l/ha
termin: jesienią w pełni krzewienia
zastosowanie małoobszarowe: Nie
uprawa: jęczmień ozimy
agrofag: chwasty jednoroczne dwuliścienne
dawka: 2 l/ha – jesienią, od fazy 3 liści jęczmienia 1,5 l/ha – w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin 2 l/ha – na przedwiośniu
termin: a) jesienią, od fazy 3 liści jęczmienia do wystąpienia nocnych przymrozków. b) w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin, późną jesienią, zimą lub w okresie przedwiośnia, w warunkach umożliwiających wjazd opryskiwacza w pole. c) na przedwiośniu w przypadku silnego zachwaszczenia miotłą zbożową i przy średnim zachwaszczeniu chwastami dwuliściennymi.
zastosowanie małoobszarowe: Nie
uprawa: pszenica ozima
agrofag: chwasty jednoroczne dwuliścienne
dawka: 2 l/ha – bezpośrednio po siewie pszenicy 2 l/ha – jesienią od fazy 3 liści pszenicy 1,5 l/ha – w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin 2 l/ha – na przedwiośniu 3 l/ha – wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji roślin
termin: a) bezpośrednio po siewie pszenicy b) jesienią od fazy 3 liści pszenicy do wystąpienia nocnych przymrozków (faza 3 liści jest wówczas gdy trzeci liść jest dłuższy od drugiego i przestaje rosnąć). c) w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin, późną jesienią, zimą lub w okresie przedwiośnia, w warunkach umożliwiających wjazd opryskiwacza w pole. d) na przedwiośniu w przypadku silnego zachwaszczenia miotłą i przy średnim zachwaszczeniu chwastami dwuliściennymi. e) wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji roślin, od fazy3 liści pszenicy do fazy pełni krzewienia.
zastosowanie małoobszarowe: Nie
uprawa: pszenżyto ozime
agrofag: chwasty jednoroczne dwuliścienne
dawka: 2 l/ha – jesienią, bezpośrednio po siewie lub powschodowo 1,5 l/ha – w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin 2 l/ha – na przedwiośniu 3 l/ha – wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji roślin
termin: a) jesienią, bezpośrednio po siewie lub powschodowo od fazy 3-4 liści pszenżyta do wystąpienia nocnych przymrozków. b) w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin, w warunkach umożliwiających wjazd opryskiwacza w pole c) na przedwiośniu, w przypadku silnego zachwaszczenia miotłą zbożową i przy średnim zachwaszczeniu chwastami dwuliściennymi d) wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji roślin
zastosowanie małoobszarowe: Nie