Templier 750 WG

  • Substancja aktywna:         Nikosulfuron
  • Zastosowanie w uprawach:          – kukurydza
  • Podobne produkty:                   –

Templier 750 WG

Hebricyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w kukurydzy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Działanie na chwasty

TEMPLIER 750 WG jest środkiem chwastobójczym o działaniu układowym. Pobierany jestgłównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

Chwastywrażliwe: chwastnica jednostronna, jasnota purpurowa, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, szarłat szorstki, rdest plamisty, włośnica zielona.

Chwasty średniowrażliwe: fiolek polny, perz właściwy, psianka czarna, rdest kolankowaty, rdestówka powojowata (rdest powojowy), wiechlina roczna.

Chwasty średnioodporne: komosa biała, palusznik krwawy, żółtlica drobnokwiatowa.

Zarejestrowane uprawy i dawki

uprawa: kukurydza
agrofag: chwasty
dawka: 54 g/ha
termin: Zabieg wykonać wiosną, po ruszeniu wegetacji od fazy co najmniej 2 liści właściwych kukurydzy do fazy 8 liści właściwych kukurydzy ( BBCH 12-18) oraz gdy większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści, a perz właściwy ma 4 – 6 liści.
zastosowanie małoobszarowe: Nie

Materiały do pobrania:

http://agrosimex.pl/wp-content/uploads/2017/04/Templier_750_WG-.pdf

Etykieta produktu

http://agrosimex.pl/wp-content/uploads/2017/04/Prezentacja-Produktu-Templier-750-WG-.pdf

Prezentacja produktu Templier 750 WG