Sharpen 330 EC

  • substancja aktywna: pendimetalina
  • zastosowania w uprawach:
    – jęczmień ozimy
    – pszenica ozima

Sharpen 330 EC

Środek chwastobójczy przeznaczony do
zwalczania niektórych rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w uprawie
jęczmienia ozimego i pszenicy ozimej.

O produkcie

Środek wykazuje działanie układowe. Pobierany jest bardzo szybko przez korzenie i części
nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w fazie wschodów i siewek. Chwasty
jednoliścienne zwalczane są skutecznie jedynie w bardzo wczesnych fazach rozwoju.

Spektrum wrażliwości chwastów na środek w dawce 5,0 l/ha:
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, wyczyniec polny, maruna bezwonna, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fiołek polny.
Spektrum wrażliwości chwastów na środek w dawce 3,0 l/ha:
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, wyczyniec polny, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fiołek polny.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, przytulia czepna.

Materiały do pobrania

etykieta produktuetykieta produktu

Zarejestrowane uprawy i dawki

uprawa: jęczmień ozimy, pszenica ozima
agrofag: chwasty
dawka: 3,0 – 5,0 l/ha
termin: Środek stosować jesienią po siewie przed wschodami zboża (BBCH 00-09).
zastosowanie małoobszarowe: Nie