Raper 500 SC

  • substancja aktywna:  metazachlor  500 g/l (43,86%)
  • zastosowania w uprawach: -rzepak
  • podobne produkty:-     Metazanex 500 SC

O produkcie

Raper to środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym. Środek przeznaczony do opryskiwania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Działanie na chwasty:

Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, tasznik pospolity. Chwasty średnio wrażliwe: jasnota różowa, chaber bławatek, przetacznik perski, dymnica pospolita, fiołek polny, komosa biała, tobołki polne. Chwasty odporne: samosiewy zbóż.

Zarejestrowane uprawy i dawki

uprawa: rzepak  ozimy
agrofag: chwasty
dawka: 2,0 l/ha  , wody 200 – 300 l/ha
termin: a) bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.

b) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści (BBCH 11-12), a chwasty są w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni).

Środek ochrony roślin Raper 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na hektar.

Materiały do pobrania