produkt

Racer 250 EC

 • substancja aktywna:flurochloridon
 • zastosowania w uprawach:- pasterniak
  -pszenica ozima
  -pszenżyto ozime
  -żyto
  -ziemniak
  -marchew
  -pietruszka
  -seler
 • podobne produkty:-

O produkcie

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych, ziemniaku oraz w warzywach. Racer 250 EC jest selektywnym herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania. W małym stopniu działa na chwasty po wschodach. Pobierany jest poprzez korzenie i liścienie kiełkujących chwastów.Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, łobody, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek
pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.Chwast y średnio wrażliwe np.: fiołek polny, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, palusznik krwawy, przytulia czepna, rumian polny, rzodkiew świrzepa, szczyr roczny, włośnica sina, włośnica zielona, wyczniec polny.

Materiały do pobrania

etykieta produktuetykieta produktu

 

Zarejestrowane uprawy i dawki

uprawa: pasternak
agrofag: chwasty jednoroczne jednoliścienne, chwasty jednoroczne dwuliścienne
dawka: 2 l/ha
termin: Opryskiwać do 5 dni po siewie.
zastosowanie małoobszarowe: Nie
uprawa: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
agrofag: chwasty jednoroczne jednoliścienne, chwasty jednoroczne dwuliścienne
dawka: 1-2 l/ha – pszenica ozima 1-1,5 l/ha – pszenżyto ozime, żyto
termin: Opryskiwać bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na uprzednio starannie uprawioną glebę. Ziarno wysiewać na równą głębokość około 3-4 cm.
zastosowanie małoobszarowe: Nie
uprawa: ziemniak
agrofag: chwasty jednoroczne jednoliścienne, chwasty jednoroczne dwuliścienne
dawka: 2-3 l/ha
termin: Opryskiwać nie później niż 10 dni po posadzeniu bulw ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola. Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych. W uprawie ziemniaków wczesnych podkiełkowanych środek stosować do 3-5 dni po posadzeniu i uprzednim obredleniu oraz zabronowaniu pola.
zastosowanie małoobszarowe: Nie
uprawa: marchew, pietruszka
agrofag: chwasty jednoroczne jednoliścienne, chwasty jednoroczne dwuliścienne
dawka: 2-3 l/ha
termin: Opryskiwać do 5 dni po siewie.
zastosowanie małoobszarowe: Nie
uprawa: seler
agrofag: chwasty jednoroczne jednoliścienne, chwasty jednoroczne dwuliścienne
dawka: 2-3 l/ha
termin: Opryskiwać do 3 dni po posadzeniu roślin.
zastosowanie małoobszarowe: Nie

 

koncentrat w formie płynnej do rozcieńczaniaużywaj rękawicchroń twarzręce myj pod bieżącą wodąUżywaj kombinezonu ochronnegośrodek szkodliwy dla rybtrzymać w miejscu niedostępnym dla dzieciszkodliwy-xn