pantani1

 

PanTani 040 OD

  • substancja aktywna: nikosulfuron
  • zastosowania w uprawach: – kukurydza

PanTani 040 OD

Pantani 040 OD jest środkiem chwastobójczym stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania
perzu właściwego i chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w kukurydzy.
Ciepła i wilgotna pogoda przyśpiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy B.

O produkcie

Pantani 040 OD jest herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20 25 dniach od zabiegu.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowy), tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, perz właściwy, rdest szczawiolistny, szarłat szorstki, wyczyniec polny.

Materiały do pobrania

etykieta produktuetykieta produktu

Zarejestrowane uprawy i dawki

uprawa: kukurydza
agrofag: chwasty
dawka: 1l/ha
termin: Zabieg wykonać po wschodach kukurydzy od fazy 4 –tego do końca fazy 9 –tego liścia właściwego (BBCH 14-19), gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie 2-4 liści,
natomiast jednoliścienne – od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia.
zastosowanie małoobszarowe: Nie