mistral

Mistral 70 WG

  • substancja aktywna:metrybuzyna
  • zastosowania w uprawach:- ziemniak
    – pomidor gruntowy
  • podobne produkty:- Sencor 70 WG

O produkcie

Jest środkiem chwastobójczym, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w ziemniaku. Niszczy skutecznie chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści.

Materiały do pobrania

etykieta produktuetykieta produktu

 

 

 

 

 

 

Zarejestrowane uprawy i dawki

uprawa: pomidor gruntowy
agrofag: chwasty dwuliścienne, chwasty jednoliścienne, chwasty
dawka: 0,5- kg/ha
termin: a) przed sadzeniem roślin b) po sadzeniu pomidora w fazie 4-6 liści właściwych.
zastosowanie małoobszarowe: Tak
uprawa: ziemniak
agrofag: chwasty dwuliścienne, chwasty jednoliścienne, chwasty
dawka: 0,75- kg/ha
termin: a) przed wschodami roślin ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin. -Zalecana dawka: 0,75 kg/ha. b) w czasie wschodów lub po wschodach, gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 8-10 cm, a chwasty nie są wyższe niż 3 cm Zalecana dawka: 0,5 kg/ha.
zastosowanie małoobszarowe: Nie
uprawa: ziemniak
agrofag: chwasty jednoliścienne, chwasty dwuliścienne, chwasty
dawka: 0,5 kg/ha
termin: w czasie wschodów lub po wschodach, gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 8-10 cm, a chwasty nie są wyższe niż 3 cm: 0,5 kg/ha
zastosowanie małoobszarowe: Nie