afalon

Mission 200 SL

  • substancja aktywna:dikwat
  • zastosowania w uprawach:– ziemniak
    – rzepak (ozimy i jary)
  • podobne produkty:-UPL Diquat
    -Reglone 200 SL

O produkcie

MISSION 200 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczonym do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka nasiennego, jadalnego i przemysłowego), desykacji rzepaku ozimego i rzepaku jarego oraz zwalczania chwastów na plantacji rzepaku ozimego i rzepaku jarego. Środek Mission 200 SL stosuje się używając opryskiwaczy polowych i ręcznych.Mission 200 SL jest środkiem dolistnym o działania kontaktowym, w roślinie przemieszcza się w ograniczonym stopniu. Niszczy tylko nadziemne zielone części roślin, przez które jest szybko absorbowany. Opady deszczu wkrótce po opryskiwaniu nie obniżają skuteczności działania środka. Wyższe temperatury i silniejsze nasłonecznienie przyspieszają jego działanie.

Materiały do pobrania

etykieta produktuetykieta produktu

Zarejestrowane uprawy i dawki

uprawa: ziemniak
agrofag: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik perski, rzeżucha włochata, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, komosa biała, łoboda rozłożysta, przytulia czepna
dawka: Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 – 3,0 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na zwarte łany roślin, rośliny wyrośnięte. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Lub Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
termin: Termin stosowania środka ustala się w zależności od:  przebiegu warunków agrometeorologicznych w danym rejonie kraju,  wczesności odmiany przeznaczenia ziemniaków  wielkości bulw, stopnia dojrzałości skórki na bulwach ziemniaka, zagrożenia porażenia chorobami wirusowymi roślin ziemniaka na plantacjach nasiennych. Ze względu na dojrzałość skórki zabieg wykonuje się na: odmianach wczesnych: od III dekady lipca do I dekady sierpnia,  odmianach średniowczesnych: od I do II dekady sierpnia,  odmianach późnych: do końca sierpnia (ze znacznie słabszym efektem w ograniczaniu porażenia bulw ziemniaka). Niszczenie naci ziemniaczanej daje najlepsze efekty, gdy zabieg wykonuje się do około 2 tygodni po głównym locie mszyc (wektorów chorób wirusowych), z tego powodu należy uzyskać szczegółowe informacje o przebiegu lotów w danym roku i rejonie (IHAR Oddział Bonin, lokalne oddziały Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin). W programie ochrony plantacji przed zarazą ziemniaka niszczenie naci ziemniaczanej traktuje się jako ostatni zabieg ochronny, niszczący zarodniki grzyba, przemieszczające się z części nadziemnej roślin ziemniaka do bulw. Termin zbioru: w 10-14 dni po zastosowaniu środka Mission 200 SL. Przetrzymywanie bulw ziemniaka w glebie przez okres dłuższy, niż 3 tygodnie może spowodować odrastanie części nadziemnych roślin oraz zwiększa zagrożenie porażeniem bulw rizoktoniozą.
zastosowanie małoobszarowe: Nie

 

uprawa: rzepak ozimy, rzepak jary
agrofag: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik perski, rzeżucha włochata, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, komosa biała, łoboda rozłożysta, przytulia czepna
dawka: Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 – 3,0 l/ha.
termin: Termin stosowania środka w celu desykacji rzepaku ozimego i rzepaku jarego oraz zwalczania chwastów: ? w przypadku zbioru kombajnowego nasion rzepaku środek stosować około 7-10 dni przed zamierzonym zbiorem nasion gdy na plantacji rzepaku na pędach głównych roślin 70% łuszczyn jest żółtawo-seledynowe, a nasiona w górnej części pędu są ciemnobrązowe, a w części środkowej i dolnej pędu czarne. Nasiona rzepaku zbierać po upływie 4-10 dni po wykonaniu zabiegu. w przypadku dwufazowego zbioru nasion rzepaku środek stosować 3-4 dni po terminie koszenia.
zastosowanie małoobszarowe: Nie