produkt

Linurex 500 SC

 • substancja aktywna:linuron – 500 g/100l
 • zastosowania w uprawach:- kukurydza
  – ziemniak
  – groch jadalny
  – marchew
  – pietruszka
  – seler korzeniowy
 • okres karencji: groch – 60 dni
  marchew – 70 dni
  pietruszka, ziemniak – 90 dni
  seler korzeniowy – 90 dni
  kukurydza – 60 dni

Linurex 500 SC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą. Stosowany doglebowo lub nalistnie zwalcza jednoroczne chwasty dwuliścienne w kukurydzy, ziemniaku, marchwi, pietruszce, selerze, grochu jadalnym.

O produkcie

Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od wschodów do fazy 6 liści. Zastosowany w późniejszych fazach rozwojowych chwastów niszczy mniej skutecznie.

Chwasty wrażliwe: tasznik pospolity, komosa biała, iglica pospolita, żółtlica drobnokwiatowa, niezapominajka polna, rdest plamisty, gorzczyca polna, sporek polny, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, pokrzywa żegawka, wyka ptasia

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, rdest powojowy, rdest ptasi, szarłat szorstki, maruna bezwonna

Chwasty średnio odporne: chwastnica jednostronna, jasnota różowa, przytulia czepna, włośnica zielona

Materiały do pobrania

etykieta produktuetykieta produktu

Zarejestrowane uprawy i dawki

uprawa: kukurydza (na ziarno i zielonkę)
agrofag: chwasty
dawka: 1,5 – 1,9 l/ha
termin: bezpośrednio po siewie, najpóźniej następnego dnia
zastosowanie małoobszarowe: Nie
uprawa: ziemniak
agrofag: chwasty
dawka: 1,8 l/ha
termin: bezpośrednio przed wschodami roślin, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola. Nie opryskiwać liści ziemniaka
zastosowanie małoobszarowe: Nie
uprawa: groch jadalny na suche nasiona
agrofag: chwasty
dawka: 0,9 l/ha
termin: bezpośrednio po siewie
zastosowanie małoobszarowe: Nie
uprawa: marchew jadalna
agrofag: chwsty
dawka: 1-1,8 l/ha
termin: – do 10 dni po siewie, przed skiełkowaniem nasion marchwi. Konieczny jest równomierny wysiew nasion na głębokość 2 cm: 1,5-1,8 l/ha- od fazy 3 liści właściwych marchwi: 1-1,5 l/ha
zastosowanie małoobszarowe: Nie
uprawa: pietruszka
agrofag: chwasty
dawka: 1 – 1,8 l/ha
termin: – w 5-10 dni po siewie przed skiełkowaniem nasion: 1-1,8 l/ha- w fazie 3-5 liści pietruszki, opryskiwać tylko w przypadku silnego zachwaszczenia, jeśli nie stosowano środka po siewie. Nie stosować we wcześniejszej fazie rozwojowej pietruszki i w temperaturze powyżej 20 C: 1-1,5 l/ha
zastosowanie małoobszarowe: Nie
uprawa: seler korzeniowy
agrofag: chwasty
dawka: 1,5 – 1,8 l/ha
termin: w 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady
zastosowanie małoobszarowe: Nie