produkt

Legato Plus 600 SC

  • substancja aktywna: – diflufenikan – 100g/l
    – izoproturon – 500 g/l
  • zastosowania w uprawach:-jęczmień ozimy
    -pszenica ozima
    -pszenżyto ozime
    -żyto

Legato Plus 600 SC

Legato Plus 600 SC jest środkiem chwastobójczym w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w zbożach ozimycchy, stosowanym doglebowo lub nalistnie przed wschodami lub po wschodach chwastów.

O produkcie

Obie substancje czynne zawarte w preparacie niszczą młode chwasty podczas kiełkowania i w czasie formowania systemu korzeniowego. W przypadku stosowania powschodowego obie substancje czynne działają w sposób wzajemnie uzupełniający i są wchłaniane zarówno przez liście jak i korzenie chwastów. Zachowuje on długotrwałą skuteczność również w stosunku do chwastów później wschodzących.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

Materiały do pobrania

etykieta produktuetykieta produktu
etykieta produktuulotka produktu

Zarejestrowane uprawy i dawki

uprawa: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto
agrofag: chwasty
dawka: 1-1,5 l/ha
termin: jesienią po siewie rośliny uprawnej do końca fazy gdy widoczne jest pierwsze rozkrzewienie, na młode chwasty podczas ich kiełkowania i w czasie wschodów
zastosowanie małoobszarowe: Nie