goltix

Goltix Compact 90 WG

  • substancja aktywna:metamitron
  • zastosowania w uprawach:- burak cukrowy
    – truskawka
  • podobne produkty:-

O produkcie

Środek chwastobójczy stosowany doglebowo lub nalistnie przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w truskawce oraz w buraku cukrowym. Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.

Materiały do pobrania

etykieta produktuetykieta produktu
ulotkaetykieta produktu produktu

Polecane artykuły

 

 

Zarejestrowane uprawy i dawki

uprawa: burak cukrowy
agrofag: chwasty jednoroczne dwuliścienne
dawka:
termin: 2. Ochrona buraka wyłącznie 3 zabiegami nalistnymi na plantacjach w wysokiej kulturze agrotechnicznej i w warunkach atmosferycznych optymalnych dla rozwoju roślin buraka. Na stanowiskach, których zachwaszczenie uznano jako słabe lub średnie (gdzie występują gatunki chwastów sklasyfikowane jako wrażliwe na stosowane substancje aktywne) pierwszy zabieg niezależnie od fazy rozwojowej buraka, na chwasty znajdujące się w fazie liścieni Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha. drugi zabieg (w 7-14 dni po pierwszym zabiegu) niezależnie od fazy rozwojowej buraka na ponownie wschodzące chwasty znajdujące się w fazie liścieni Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha. trzeci zabieg niezależnie od fazy rozwojowej buraka na kolejne wschody chwastów znajdujących się w fazie liścieni Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha. Na stanowiskach silnie zachwaszczonych, gdzie występują masowo gatunki sklasyfikowane jako wrażliwe na stosowane substancje aktywne: pierwszy zabieg niezależnie od fazy rozwojowej buraka na chwasty znajdujące w fazie liścieni: Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha. drugi zabieg (najczęściej w 5-10 dni po pierwszym zabiegu) niezależnie od fazy rozwojowej buraka na ponownie wschodzące chwasty znajdujące się w fazie liścieni: Goltix Compact 90 WG 1,3 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha. trzeci zabieg (najczęściej w 5-10 dni po drugim zabiegu) niezależnie od fazy rozwojowej buraka na kolejne wschody chwastów znajdujących się w fazie liścieni: Goltix Compact 90 WG 1,3 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.
zastosowanie małoobszarowe: Nie
uprawa: truskawka
agrofag: chwasty jednoroczne dwuliścienne
dawka: 3 kg/ha
termin: Opryskiwać wczesną wiosną, przed wschodami chwastów lub w momencie wschodów chwastów.
zastosowanie małoobszarowe: Nie