Armicarb SP
 

Dicurex Flo 500 SC

  • substancja aktywna:chlorotoluron – 500g/l
  • zastosowania w uprawach:- pszenica ozima
    – pszenżyto ozime
    – żyto
    – jęczmień ozimy

Dicurex Flo 500 SC

Dicurex Flo 500 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą. Stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu ozimym. Pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

O produkcie

Substancja czynna jest inhibitorem procesu fotosyntezy. Objawem działania herbicydu jest chloroza liści roślin wrażliwych, a następnie ich zamieranie. Środek działa również w niskich temperaturach. Chwasty dwuliścienne niszczy najskuteczniej od fazy kiełkowania do fazy 6 liści, a chwasty jednoliścienne od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia.

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny

Chwasty średnio wrażliwe: przetacznik polny

Chwasty średnio odporne: bodziszek drobny, samosiewy rzepaku (w fazie kiełkowania)

Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny, mak polny, przytulia czepna.

Materiały do pobrania

etykieta produktuetykieta produktu

Zarejestrowane uprawy i dawki

uprawa: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy
agrofag: chwasty
dawka: – jesień: 2 l/ha- wiosna: 3 l/ha
termin: – jesienią od fazy 3 liści zbóż do wystąpienia przymrozków- wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji zbóż, do pełni fazy krzewienia
zastosowanie małoobszarowe: Nie