Beetup Compact 160SC

  • substancja aktywna:desmedifam
    fenmedifam
  • zastosowania w uprawach:- burak cukrowy
    – burak pastewny
    – plantacje produkcyjne
  • podobne produkty:-Betanal Elite 275 EC

O produkciebeetup-compact1

Środek chwastobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym. Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się w fazie do 2-4 liści. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. Chwasty wrażliwe np.: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne, Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny, Chwasty odporne: maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku.

Materiały do pobrania

etykieta produktuetykieta produktu

 

Zarejestrowane uprawy i dawki

uprawa: burak cukrowy, burak pastewny plantacje produkcyjne
agrofag: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne
dawka: pierwszy zabieg: Beetup Compact 160 SC – zalecana dawka: 2 l/ha drugi zabieg: Beetup Compact 160 SC – zalecana dawka: 2 l/ha rzeci zabieg: Beetup Compact 160 SC – zalecana dawka: 2 l/ha Odstęp pomiędzy zabiegami: 5-10 dni Od fazy 2 liści właściwych buraka; chwasty w fazie 2 liści pierwszy zabieg: Beetup Compact 160 SC – zalecana dawka: 3 l/ha drugi zabieg: Beetup Compact 160 SC – zalecana dawka: l/ha Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni. W fazie 4 liści właściwych buraka; chwasty w fazie 2 liści lub w późniejszej fazie rozwojowej, tylko w przypadku niemożności wykonania zabiegu w dawkach dzielonych. Zabieg taki nie zabezpiecza plantacji przed powtórnym zachwaszczeniem. Zalecana dawka: 6 l/ha.
termin:
zastosowanie małoobszarowe: Nie