Aloksypyr 250 EC

  • substancja aktywna:Fluroksypyr
  • zastosowania w uprawach:– pszenica ozima
  • podobne produkty:-Tomigan 250 EC
    -Starane 250 EC

O produkcie

ALOKSYPYR 250 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin wodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju. Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdest powojowy, wyka ptasia.
Chwasty średnio wrażliwe: przetacznik polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.
Chwasty odporne: fiołek polny.

Materiały do pobrania

etykieta produktuetykieta produktu

Zarejestrowane uprawy i dawki

uprawa: pszenica ozima
agrofag: gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdest powojowy, wyka ptasia, tasznik pospolity, przetacznik polny, samosiewy rzepaku
dawka: 0,5 – 0,8,l/ha maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,8 l/ha
termin: Opryskiwać wiosną po ruszeniu wegetacji pszenicy ozimej do początku fazy liścia flagowego pszenicy (37 w sklali BBCH)
zastosowanie małoobszarowe: Nie