afalon

Afalon Dyspersyjny 450 SC

 • substancja aktywna:linuron
 • zastosowania w uprawach:- ziemniak
  – pietruszka
  – kukurydza
  – groch jadalny
  – marchew
  – seler korzeniowy i naciowy
  – por
 • podobne produkty:- Linurex 500 SC
  – Nuflon 450 SC

afalon

O produkcie

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo i nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w następujących uprawach:
ziemniaka, marchwi, pora, pietruszki, grochu jadalnego, selera korzeniowego i naciowego, kukurydzy.

Materiały do pobrania

etykieta produktuetykieta produktu
etykieta produktuulotka produktu

Polecane artykuły

Zarejestrowane uprawy i dawki

uprawa: ziemniak
agrofag: chwasty jednoroczne dwuliścienne
dawka: 1,5-2 l/ha
termin: Zabieg wykonać bezpośrednio przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola. Nie wykonywać zabiegu na liście ziemniaków.
zastosowanie małoobszarowe: Nie
uprawa: pietruszka
agrofag: chwasty jednoroczne dwuliścienne
dawka: Terminy zabiegów: a) w 5-10 dni po siewie, przed skiełkowaniem nasion – 1-2,0 l/ha. b) w fazie 3-5 liści pietruszki – 1-1,5 l/ha.
termin: a) w 5-10 dni po siewie, przed skiełkowaniem nasion. Nasiona wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm. b) w fazie 3-5 liści pietruszki. Opryskiwać tylko w przypadku silnego zachwaszczenia, jeśli nie stosowano środka po siewie. Nie stosować we wcześniejszej fazie rozwojowej pietruszki i w temperaturze powyżej 20oC.
zastosowanie małoobszarowe: Nie
uprawa: kukurydza
agrofag: chwasty jednoroczne dwuliścienne
dawka: 1,5-2 l/ha
termin: Zabieg wykonać do 3 dni po siewie.
zastosowanie małoobszarowe: Nie
uprawa: groch jadalny
agrofag: chwasty jednoroczne dwuliścienne
dawka: 1,0 l/ha
termin: Zabieg wykonać bezpośrednio po siewie.
zastosowanie małoobszarowe: Nie
uprawa: marchew
agrofag: chwasty jednoroczne dwuliścienne
dawka: a) do 10 dni po siewie – 1,5-2,0 l/ha b) po wschodach w fazie 3-5 liści właściwych – 1,0-1,5 l/ha. c) zabieg dzielony: pierwszy zabieg do 10 dni po siewie marchwi, w dawce 0,75 l/ha, drugi zabieg w fazie 1-2 liści marchwi, w dawce 0,35 l/ha, trzeci zabieg, w 7 do 14 dni po drugim zabiegu , w dawce 0,5 l/ha
termin: Terminy zabiegów: a) do 10 dni po siewie, przed skiełkowaniem nasion. Konieczny jest równomierny wysiew nasion na głębokość 2 cm. Zalecana dawka: 1,5-2,0 l/ha. b) po wschodach w fazie 3-5 liści właściwych marchwi. Wcześniejsze opryskiwanie może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu roślin. Zalecana dawka: 1,0-1,5 l/ha. c) jako zabieg dzielony: pierwszy zabieg do 10 dni po siewie marchwi, w dawce 0,75 l/ha, drugi zabieg w fazie 1-2 liści marchwi, w dawce 0,35 l/ha, trzeci zabieg, w 7 do 14 dni po drugim zabiegu , w dawce 0,5 l/ha.
zastosowanie małoobszarowe: Nie
uprawa: seler korzeniowy i naciowy
agrofag: chwasty jednoroczne dwuliścienne
dawka: 1,5 -2,0 l/ha seler naciowy (jadalna łodyga): do 1,5 l/ha.
termin: Zabieg wykonać w 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady.
zastosowanie małoobszarowe: Nie
uprawa: por
agrofag: chwasty jednoroczne dwuliścienne
dawka: 1,0-1,5 l/ha
termin: a) na plantacjach pora z siewu zabieg wykonać po wytworzeniu przez por 4-6 liści. b) W uprawie pora z rozsady zabieg wykonać w 2-3 tygodnie po posadzeniu.
zastosowanie małoobszarowe: Nie