Największy w regionie dystrybutor środków ochrony roślin oraz nawozów
(48) 66 80 471

Herbicydy

Herbicydy to środki przeznaczone do zwalczanie chwastów.

Większość herbicydów to preparaty selektywne, zwalczające określone grupy roślin, a nie niszczące rośliny uprawnej. Herbicydy selektywne mają wybiórczy charakter i mogą mieć różne zastosowanie. Mogą być przeznaczone do zwalczania tylko chwastów jednoliściennych lub dwuliściennych, a także określonych gatunków chwastów, np. perzu.

Stosuje się również środki nieselektywne, zawierające glifosat, zwalczający wszystkie rośliny. Takie herbicydy są przydatne do likwidowania chwastów przed zakładaniem plantacji lub przy zmianie zastosowania uprawianych pól, w celu zwalczenia uciążliwych chwastów. Niszczą one wszystkie rośliny, zarówno dwuliścienne, jak i jednoliścienne (trawy).

Herbicydy mogą mieć różną postać: koncentratu, płynu, granulatu, proszku. W zależności od rodzaju uprawy, przeznaczenia terenu, stanu zachwaszczenia, wielkości powierzchni, na której będzie stosowany preparat, można dobrać odpowiedni rodzaj i postać herbicydu.

Oprócz preparatów w płynnej formie, przeznaczonych do opryskiwania roślin, istnieją herbicydy doglebowe, które stosuje się bezpośrednio przed siewem lub sadzeniem roślin (w odpowiednim odstępie czasowym). Preparaty te niszczą kiełkujące chwasty, pozwalając na wzrost wysianych roślin w optymalnych warunkach.

Ważne jest przestrzeganie zalecanych dawek preparatów. Zastosowanie herbicydów w zbyt dużej dawce, w nieodpowiedniej fazie rozwoju rośliny lub niewłaściwych warunkach atmosferycznych może uszkodzić roślinę uprawną wywołując poparzenia lub inne nieprawidłowości w rozwoju rośliny zwane uszkodzeniem herbicydowym.

W zależności od właściwości, sposobów i mechanizmów działania, metabolizmu w roślinach oraz zachowania się w środowisku wyróżnia się wiele kategorii herbicydów:

  • herbicydy selektywne i nieselektywne,
  • herbicydy kontaktowe lub układowe,
  • herbicydy nalistne lub doglebowe,
  • herbicydy przedsiewne, przedwschodowe lub powschodowe.