sacron1

 

Sacron 450 WG

  • substancja aktywna:cymoksanil – 450 g
  • zastosowania w uprawach:- ziemniaki
  • okres karencji:
    14 dni
  • podobne produkty:
    – Drum

Opis działania

SACRON WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka. Do stosowania przyużyciu opryskiwaczy polowych.

Stosowanie środka

ZIEMNIAK – zaraza ziemniaka

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,22 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Środek stosować wyłącznie w mieszaninie ze środkami ochrony roślin Penncozeb 80 WP lub Vondozeb 75 WG, zawierającymi substancję czynną mankozeb, w dawkach zalecanych oraz z uwzględnieniem maksymalnej liczby zabiegów w sezonie wegetacyjnym.

Termin zabiegu:

Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub: na odmianach wczesnych – w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach, na odmianach późnych – z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub środkiem Sacron WG w mieszaninie ze środkiem Penncozeb 80 WP lub Vondozeb 75 WG, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7-10 dni.

Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

UWAGA

W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:

  • włączenie do programu ochrony ziemniaka przed zarazą ziemniaka środków zawierających substancje czynne o różnych mechanizmach działania,
  • wybór środków zawierających cymoksanil do maksymalnie połowy przewidzianych w sezonie zabiegów.

 Materiały do pobrania

etykieta produktuetykieta produktu