produkt

Pomax SC

  • substancja aktywna: pirymetanil 29,98%, fludioksonil 11,87%
  • zastosowania w uprawach:
    – jabłoń
  • okres karencji: 3 dni

Pomax SC

Fungicyd w formie płynnej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym i wgłębnym, przeznaczony do zapobiegawczego i interwencyjnego zwalczania chorób powodowanych przez grzyby.

Materiały do pobrania:

etykieta produktuetykieta produktu

 

Zarejestrowane uprawy i dawki:

uprawa: jabłoń
agrofag: gorzka zgnilizna jabłek, szara pleśń
dawka: 1,6l/ha
termin: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie od 6 tygodni przed zbiorem owoców (od fazy T, gdy średnica owocu dochodzi do 4cm, BBCH 74) do fazy dojrzałości konsumpcyjnej (BBCH 89)
zastosowanie małoobszarowe: Nie