Nautile 730 WG

  • substancja aktywna: mankozeb, cymoksanil
  • zastosowania w uprawach: ziemniak

Nautile 730 WG

Środek grzybobójczy o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

Materiały do pobrania

etykieta produktuetykieta produktu

Zarejestrowane uprawy i dawki

uprawa: ziemniak
agrofag: zaraza ziemniaka
dawka: 2 kg/ha
termin: Środek stosować od końca fazy zakrywania międzyrzędzi (około 90% zakrycia powierzchni gleby) (BBCH 39) do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 91).
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub gdy występuje ryzyko infekcji.
zastosowanie małoobszarowe: Nie