Discus 500 WG

Discus 500 WG

  • substancja aktywna:krezoksym metylu – 500 g
  • zastosowania w uprawach:– jabłoń

Discus 500 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu quasi-układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed chorobami grzybowymi.
Działanie quasi-układowe krezoksymu metylowego polega na rozprzestrzenianiu się substancji biologicznie czynnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na liściach.

Materiały do pobrania

etykieta produktuetykieta produktu

Zarejestrowane uprawy i dawki

uprawa: Jabłoń
agrofag: parch jabłoni, mączniak jabłoni
dawka: 0,2 kg/ha
termin: Środek można stosować co 7-10 dni w ciągu całego sezonu wegetacyjnego, najlepiej od fazy zielonego pąka, nie częściej niż 2-3 razy w sezonie. Mieszaninę stosować zapobiegawczo (najlepiej od fazy zielonego pąka) lub interwencyjnie (do 48 godzin po infekcji), co 7-10 dni, nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.
zastosowanie małoobszarowe: Nie