Aplosar 80 WG

Aplosar 80 WG

  • substancja aktywna:tiuram
  • zastosowania w uprawach:- jabłoń               – grusza
  • Podobne produkty:- Thiram Granuflo 80 WG

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania za-
wiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym do stosowa-
nia zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed parchem
jabłoni. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu
opryskiwaczy sadowniczych.

 

Materiały do pobrania

Ulotka

Etykieta

 

 

uprawa: jabłoń
agrofag: parch jabłoni
dawka: 3 kg/ha
termin zapobiegawczo od fazy
różowego pąka (BBCH 57) co 7-14 dni do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 81).
zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha

Zastosowanie małoobszarowe

uprawa: grusza
agrofag: parch gruszy
dawka: 3 kg/ha
termin środek stosować zapobiegawczo od fazy różowego pąka (BBCH 57) co
7-14 dni do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 81).
zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha